Lyčių skirtumai valdymo procese: mitas ar tikrovė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lyčių skirtumai valdymo procese: mitas ar tikrovė?
Alternative Title:
  • Gender differences in management: myth or reality?
  • Разница полов в управлении: миф или реальность?
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 40, p. 163-179
Keywords:
LT
Moterys / Women; Valdymas / Management; Vyrai / Men.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lyčių skirtumai valdymo procese, pradedant biologiniais, prigimtiniais skirtumais. Lyčių emocinis pastovumas vaikystėje yra beveik vienodas, bet asmenybės tyrimai rodo, kad paauglės ir moterys turi daugiau neurotinių simptomų nei vyrai. Šis skirtumas galėjo atsirasti dėl to, kad mūsų visuomenė apibrėžia psichinę sveikatą, atsižvelgdama į vyro vaidmenį, arba dėl to, kad testus dažniausiai rengia vyrai. Nagrinėjamas „stiklinių lubų“ reiškinys. Pirmoji hipotezė, kad vyrai ir moterys skirtingai vertina vadovų taikomas taktikas, nepasitvirtino, nes rezultatai akivaizdžiai rodo požiūrių vienodumą. Rezultatai rodo, kad moterys linkusios dirbti komandoje dažniau negu vyrai, kas naudinga keliais aspektais: svarbiausia – vertinamas žmonių darbas, kas lemia žmonių pasitenkinimą. Atliekant tyrimus dėl taikomų vadovavimo stilių nustatyta, kad moterys apibūdina save terminais, kurie apibūdina transformacinį lyderiavimą. Nors, būtų klaidinga transformacinį lyderiavimą tiesiogiai sieti su moterų lytimi. Tyrimo rezultatai patvirtina hipotezę, kad vyrų, užimančių aukštesnes pareigas, yra daugiau negu moterų. Taigi galima teigti, kad lyčių skirtumų valdymo procese nėra. Yra tik išprusę, mokantys arba priešingai – nesugebantys gerai dirbti darbuotojai. Todėl vyrai vadovai neturėtų baimintis įvairių lygių vadovių moterų, juk konkurencija ir įvairiapusis mąstymas organizacijai lemia sėkmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vyrai; Moterys; Valdymas; Skirtumai; Lytis; Vadovai; Man; Women; Management; Difference; Gender; Leaders/managers.

ENThe article analyses gender differences in the management process, starting from the biological, inherent differences. Emotional stability of gender in childhood is almost equal; however, the study on personality proves that female teenagers and women have more neurotic symptoms than men. This difference may have appeared for the reason that our society defines psychical health considering the role of a man, or for the reason that tests are usually prepared by men. The phenomenon of “glass ceiling” is being discussed. The first hypothesis that men and women differently valuate tactics applied by their managers is denied, as the results obviously show the equality of attitudes. The results show that women are prone to work in a team more than men, and it is useful in several aspects: the most important is that work of people is valued, and this determines the satisfaction of people. While performing researches on applied management styles, it was established that women describe themselves in definitions, which define transformative leadership. Although, it would be wrong to directly associate the transformative leadership with the females. The results of the study confirm the hypothesis that there are more men than women in higher positions. Thus, we can state that gender differences in management do not exist. There are only sophisticated, capable employees or, on the contrary – employees incapable to work competently. Thus, men-managers should not be afraid of women-managers of different levels, because the competitiveness and versatile thinking determine success for an organization.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5330
Updated:
2018-12-17 11:47:32
Metrics:
Views: 43    Downloads: 11
Export: