Lietuvos teisėjų profesionalumo dimensijos: kvalifikacija, kompetencija ir asmeninės savybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisėjų profesionalumo dimensijos: kvalifikacija, kompetencija ir asmeninės savybės
Alternative Title:
Dimensions of judicial profession in Lithuania: qalification, competence, and personal qualities
In the Journal:
Teisė. 2015, t. 97, p. 183-199
Keywords:
LT
Teisėjai; Profesionalumas; Kvalifikacija; Kompetencija; Asmeninės savybės; Nešališkumas; Mokymas.
EN
Judiciary; Profession; Qalification; Competence; Personal qualities; Impartiality; Training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Lietuvos teisėjų profesionalumo dimensijos. Ginama tezė, kad teisėjo profesijos profilis pasižymi daugialypiškumu – jis yra trijų komponentų (formaliosios kvalifikacijos, nuolatinio kompetencijos tobulinimo ir iš vidinės nuostatos į savo profesiją žiūrėti kaip pašaukimą kylančių asmeninių savybių) konjunkcija. Tezei pagrįsti skirtos trys straipsnio dalys. Pirmoje dalyje aptariama teisėjų kvalifikacija ir teisėjų mokymo sistemos ypatumai. Antroje dalyje analizuojamas teisėjų mokymo programų turinys ir forma, išryškinamos šių programų rengimo stipriosios ir tobulintinos grandys. Trečioje dalyje identifikuojamos teisėjo nešališką sprendimą lemiančios asmeninės savybės perimant sociologijos klasiko Maxo Weberio „idealaus politiko tipo“ apibrėžtį. [Iš leidinio]

ENThe article is aimed at discussing the dimensions of judicial profession in Lithuania. The article argues that judicial profession is multi-dimensional, and is constituted of at leats three components, i.e., formal qualification, constant training, and personal qualities that arise from one’s inner determination to see the profession as a calling. Three parts of this article have been dedicated to grounding that claim. The first part analyses the judicial qualification and judicial training peculiarities. The second part analyses judicial training in terms of its content and form and highlights its strengths and areas for improvement. Finally, the third part distinguishes the personal qualities that allow the judge to make impartial decisions, based on Max Weber’s ideal types of political leadershipThe article is aimed at discussing the dimensions of judicial profession in Lithuania. The article argues that judicial profession is multi-dimensional, and is constituted of at leats three components, i.e., formal qualification, constant training, and personal qualities that arise from one’s inner determination to see the profession as a calling. Three parts of this article have been dedicated to grounding that claim. The first part analyses the judicial qualification and judicial training peculiarities. The second part analyses judicial training in terms of its content and form and highlights its strengths and areas for improvement. Finally, the third part distinguishes the personal qualities that allow the judge to make impartial decisions, based on Max Weber’s ideal types of political leadership. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93797
Updated:
2022-03-16 11:42:11
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: