Teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, sąvokos problema: teisminis precedentas kaip nauja teisės norma ar kaip teisės aiškinimo (plėtojimo) rezultatas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, sąvokos problema: teisminis precedentas kaip nauja teisės norma ar kaip teisės aiškinimo (plėtojimo) rezultatas
In the Journal:
Teisė. 2002, t. 42, p. 145-151
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science; Teisininkai / Legal profession; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad nagrinėdamas bylas teisėjas klauso tik įstatymo, tuo tarpu Teismų įstatymas nustato, jog Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas formuoja vienodą teismų praktiką taikant įstatymus. Akivaizdu, kad šiame kontekste ypač reikšmingas tampa teisės šaltinių Lietuvoje klausimas - ar vienintelis teisės šaltinis yra tik įstatymas, ar šalia jo gali egzistuoti ir kiti teisės šaltiniai, o visų pirma teisminė praktika. Ieškant atsakymo j šį klausimą svarbu išanalizuoti teisėjų vaidmens teisėkūros procese dilemą - ar teisėjas gali kurti teisę, ar jis yra tik teisės aiškintojas. Įvairių laikotarpių ir įvairių valstybių teisės doktrinose šiuo klausimu yra labai įvairių nuomonių, bandant apibrėžti teisminio precedento reikšmę tarp teisės šaltinių, o kartu ir paskatinti diskusijas šia tema. Lietuvos teisės doktrinos požiūriu kaip tik ir yra analizuojamos kai kurių užsienio valstybių teisės mokslininkų idėjos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisės šaltiniai; Teisminis precedentas; Teisėjai; Sources of law; Judicial precedent; Judges.

ENThe Constitution of the Republic of Lithuania specifies that when considering a case, the judge follows the law, whereas the Law on Courts specifies that the Supreme Court of Lithuania forms a common court practice when applying laws. It is obvious that within this context the issue of legal sources in Lithuania, i.e. whether the law is the only source or other legal sources, especially court practice, may coexist next to it, becomes very significant. When seeking an answer to this question it is significant to analyse a dilemma of the role of judges in the legislative process, i.e. whether a judge can act as a legislator or merely as an interpreter of the law. Various legal doctrines of various periods and states have different opinions on these issues by trying to define the meaning of a legal precedent among legal sources and at the same time to encourage discussions on the topic. From the point of view of Lithuanian legal doctrine, ideas of some foreign scientists of law are analysed.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40629
Updated:
2018-12-17 11:06:23
Metrics:
Views: 60    Downloads: 21
Export: