Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos ir supervizija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos ir supervizija
Alternative Title:
Conflict solution strategies used by social workers and supervision
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 1 (18), p. 101-112
Keywords:
LT
Socialiniai darbuotojai / Social workers; Supervizija / Supervision.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijų pasirinkimo teorinė analizė. Pristatomas supervizijos taikymo socialiniame darbe praktinis ir mokslinis aktualumas. Aptariama tyrimo, atlikto Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, dalis. Šio tyrimo pagrindinis tikslas - analizuoti supervizijos taikymą socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijos pasirinkimo situacijoje. Tyrimo rezultatų teorinėje interpretacijoje bei diskusinėje straipsnio dalyje pateikiamos supervizijos taikymo įžvalgos. Apibendrinime išryškinamos socialinių darbuotojų konfliktų sprendimo strategijų pasirinkimo tendencijos, konkretizuojamos supervizijos temos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Konfliktai; Konfliktinės situacijos; Konfliktų sprendimo strategijos; Socialiniai darbuotojai; Supervizija.; Conflicts; Conflict situations; Conflict solution strategies; Social workers; Supervision.

ENThe article presents the theoretical analysis of choice of strategies for resolution of conflicts between social workers and practical and scientific relevance of application of supervision in social labour and discusses a part of the study, commissioned by the State Studies Foundation. The main objective of the study is to analyze the application of supervision in the situations of choice of the strategy for resolution of conflicts between social workers. The theoretical interpretation of the results of the study and the discussion part of the article provide the insights, pertaining to application of supervision. The summarization highlights the trends of choice of strategies for resolution of conflicts between social workers and specifies the subjects of supervision.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14357
Updated:
2018-12-20 23:16:40
Metrics:
Views: 107    Downloads: 36
Export: