Etiniai socialinio darbo orientyrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etiniai socialinio darbo orientyrai
Alternative Title:
Ethical points in social work
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2002, Nr. 1 (1), p. 24-33
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami socialinio darbuotojo etiniai orientyrai ir principai, kuriais vadovaujantis galima pasiekti veiksmingesnių socialinio darbo rezultatų, užtikrinti glaudesnę sąveiką su klientais, siekti geresnio abipusio pasitikėjimo ir supratimo. Aptariama Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos priimta Socialinio darbo etinių principų deklaracija ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos parengtas Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas. Išanalizavus šiuos dokumentus daroma išvada, kad jie yra nukreipti deontologine kryptimi, t. y. į socialinio darbuotojo veiklos priedermes. Straipsnyje bandoma atskleisti dar neišnagrinėtus akseologinius, t. y. vertybinius socialinio darbo aspektus ir juos atspindinčius etinius principus. Straipsnyje aptariami žmoniškumo, meilės ir atjautos, altruizmo, lygiateisiškumo, tolerancijos ir pagarbos principai, jų esmė, taikymo reikalavimai, palankios sąlygos socialinio darbo subjektų saviraiškai, klientų žmogiškųjų galimybių įgyvendinimui. Siekiant pagerinti socialinio darbo veiksmingumą normatyviniai etiniai reikalavimai papildomi doroviniais vertybiniais orientyrais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etikos principai; Etiniai principai; Socialinis darbas; Socialinių darbuotojų etika; Ethical principles; Ethics of social workers; Social work.

ENThe article studies the ethical principles of social work that are being reflected in The Declaration of International Federation of Social Workers as well as in the Ethical Code of Lithuanian Social Workers. As the study reveals the content of both the documents is being based on obligations of social workers. This, in fact, means the ethics of social workers in practice being based on deontological tradition has been missing axiological reasoning which social workers exercise in everyday activity. So the article tries to analyse the ideas of humaneness, love, sympathy, altruism, equality, tolerance and respect as the main guiding principles of social workers. It argues that more effective results may be achieved, closer relations with clients assured and deeper understanding as well as mutual trust attained when the above mentioned ethical principles are being applied consciously in social work practice. Finally, the article recommends to supplement the obligatory oriented documents with the values that explain what is worth of pursuing or promoting in practice by social workers as well as their clients. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34589
Updated:
2018-12-17 11:03:27
Metrics:
Views: 130    Downloads: 48
Export: