Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms: disertacija
Alternative Title:
A Model of Internal Control System for Small and Average Companies
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
181 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTRinkos sąlygomis kiekviena įmonė siekia užimti ir išlaikyti geriausią rinkos dalį. Viena iš priemonių tai pasiekti – efektyvi įmonės vidaus kontrolė. Stiprėjant konkurencijai, sparčiai vystantis ir keičiantis technologijoms, sudėtingėjant verslo projektams, įmonės valdymas darosi vis sudėtingesnis. Todėl įmonės vidaus kontrolė tampa vis sudėtingesniu uždaviniu. Tyrimo objektas – vidaus kontrolė smulkiose ir vidutinėse įmonėse. Tyrimo tikslas – sukurti vidaus kontrolės sistemos modelį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Spręsdama iškeltus tikslus ir uždavinius disertacijos autorė atliko visapusišką vidaus kontrolę nagrinėjančių darbų analizę. Ji parodė, kad dabartinė vidaus kontrolės samprata bei taikymas nebeatitinka reikalavimų, kuriuos kelia sudėtingos verslo sąlygos į Europos Sąjungą besiorientuojančioms Lietuvos įmonėms.

ENEvery company tries to occupy and maintain the best part of the market under market conditions. One of the means to achieve this task is an effective internal control of the company. With growing competition, quick development and change of technologies and business projects becoming more complex, the control of the company becomes more and more difficult. Thus, the internal control of the company becomes a task, which is more and more difficult. The object of the research is the internal control in small and average companies. The aim of the research is to create a model of internal control system for small and average companies. While reaching the raised aims and tasks, the author of the dissertation made a comprehensive analysis on the works analysing the universal internal control. It showed that the present concept and application of internal control do not meet the requirements that are raised by complex business conditions for the Lithuanian companies oriented into the European Union.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10368
Updated:
2022-02-07 20:09:16
Metrics:
Views: 85
Export: