Audito sistema : raida ir problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito sistema: raida ir problemos
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007.
Pages:
386 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
auditas; audito sistema.
EN
auditing; auditing system.
Summary / Abstract:

LTAuditas yra nepriklausomas finansinės atskaitomybės patikrinimas ir išvados pateikimas dėl jos teisingumo. Tai vienas iš svarbiausių ir patikimiausių informacijos šaltinių. Audito vaidmuo šiuolaikinime pasaulyje nuolat didėja. Jis apsaugo nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės atskaitomybės klastojimo ir tuo pačiu veda prie ekonominio stabilumo užtikrinimo. Šiuolaikinė audito sistema Lietuvoje pradėjo formuotis po 1990 metų, todėl mokslinių publikacijų skirtų audito problemoms nagrinėti yra nedaug. Skelbtuose darbuose daugiausia dėmesio skirta auditui organizuoti ir atlikti pagal audito standartus. Monografijoje pirmą kartą išnagrinėta audito raida Lietuvoje nuo 1918 metų iki šiuolaikinės audito sistemos susiformavimo. Ištirtas visų audito grandžių funkcionavimas ir sąveika. Atskleisti audito organizavimo ir atlikimo trūkumai bei auditorių teikiamos informacijos ir jos vartotojų poreikių neatitiktis. Tai ypač svarbu dabar, kai visose šalyse susirūpinta kaip pagerinti audito kokybę ir priežiūrą. Monografijoje išnagrinėti auditorių ir audituojamųjų santykiai, auditorių atsakomybės, audito rezultatų įvertinimo ir įforminimo klausimai. Ypatingą reikšmę turi apgaulių nagrinėjimas. Surinkta daug duomenų apie apgaulių ir finansinių ataskaitų iškraipymo būdus ir pasiūlyti apgaulių tyrimo ir turtinės žalos nustatymo metodai. Svarbią reikšmę turi išnagrinėti ilgalaikio turto, investicijų, atsargų, pirkėjų įsiskolinimo, pinigų, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų audito teorijos ir praktikos klausimai. Monografija skirta audito tyrėjams, aukštųjų mokyklų dėstytojams, doktorantams ir magistrantams. Ji gali būti naudinga išorės ir vidaus auditoriams bei asmenims, kuriantiems vidaus auditio sistemas. [Iš leidinio]

ENAudit is an independent examination and provision of conclusions regarding correctness of financial accounting. It is one of the most important and reliable sources of information. The role of audit in the modern world is continuously increasing since it safeguards against different manipulations, frauds, counterfeiting of financial accounting and ensures economic stability. The modern audit system in Lithuania was commenced to be shaped after 1990, therefore there are little scientific publications, dedicated to studying of audit problems. The published works dedicate most attention to arranging and performing of audit according to the applicable standards. The monograph, for the first time ever, studies the development of audit in Lithuania from 1918 till the shaping of the modern audit system. Functioning and interaction between all the links of audit is studied. The disadvantages of arranging and performing audit and discrepancies between the information, provided by auditors and the needs of users of such information are revealed, which is especially important at present, when all countries are concerned in increasing quality and supervision of audit. The monograph examines relations between the auditors and the audited, the auditors’ responsibilities and the issues of evaluation and registration of the results of the audit. Investigation of frauds is of an especial significance. A lot of data on frauds and ways of corrupting of financial reports have been collected and fraud investigation and damage identification methods are suggested. The issues of theory and practice of auditing of fixed assets, investments, stocks, cash, long-term and short-term liabilities have an important significance. The monograph is intended for the audit researchers, higher educational institution teachers, graduate and postgraduate students. It can be of use to external and internal auditors and the persons, developing internal audit systems.

ISBN:
9789955330547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13375
Updated:
2013-04-28 17:41:23
Metrics:
Views: 134
Export: