Performance measurement system changes according to organization's external and internal environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Performance measurement system changes according to organization's external and internal environment
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 70-77
Keywords:
LT
Veiklos vertinimo sistema; Sudėtingumo teorija; Nenumatytų atvejų teorija.
EN
Performance measurement system; Complexity theory; Contingency theory.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais nefinansiniame veiklos vertinime atliekami rimti moksliniai tyrimai. Įvairiose kompanijose veiklos vertinimo sistema vaidina ypač svarbų vaidmenį operacijose ir įgyvendinant verslo strategiją. Verslo valdymo sistema pateikia informaciją, būtiną stebėti, valdyti, vertinti ir gauti grįžtamąjį ryšį iš operacijų valdymo. Straipsnio tikslas yra atskleisti vidinės ir išorinės aplinkos dimensijas, kurios įtakoja veiklos vertinimo sistemą. Straipsnyje pateikiami pilotinio kiekybinio empirinio tyrimo, atlikto Lietuvos organizacijose, rezultatai. Tyrimo tikslas buvo pagrįsti pagrindinius parametrus, kurių atžvilgiu būtų galima analizuoti veiklos vertinimo sistemą ir išskirti elementus, būdingus specifinei vertinimo sistemai. Teorinis straipsnio pagrindimas remiasi prielaida, kad besikeičianti organizacijos veiklos aplinka tiesiogiai įtakoja veiklos vertinimo pokyčius, kas, savo ruožtu, yra glaudžiai susiję su vidaus valdymo sistemų reorganizavimo projektais. Pagrindinis modernios veiklos vertinimo sistemos bruožas yra teorinių aprašomųjų metodų taikymas praktiškai, jų įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą ir sistemos tobulinimas atsižvelgiant į besikeičiančias išorines sąlygas ir vidinį organizacijos potencialą. Straipsnyje atskleidžiama dimensija vedanti prie gilesnės santykio tarp veiklos vertinimo sistemos ir organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos analizės. Siekiant atskleisti šiuos santykius, būtų tikslinga analizuoti pokyčius organizacijos sistemoje skirtingų teorinių prielaidų - atsitiktinumo ir kompleksiškumo teorijų - kontekste.

ENThis article presents results of pilot empirical research performed in Lithuanian organizations. Theoretical background is based on assumptions that changing environment of organizational performance has a direct impact on changes in performance measurement, which, in turn, are realized in close connection with projects on re-organizing internal management systems. The main feature modern performance measurement system is application theoretical descriptive method into practices, incorporation of it to decision making process, and improvement of the system according to changing external conditions and internal potential of organization. Those processes means organizational changes based on relations with the environment. The dimensions that lead to deeper analysis of relations between performance measurement system and its external and internal environment of organization were disclosed in this article. In order to disclose those relations changes of organizational system could be analyzed in the context of different theoretical assumptions – contingency and complexity theories. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22333
Updated:
2018-12-17 12:31:33
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: