Organizacijų vidaus kontrolės sistema ir jos vaidmuo didinant valdymo efektyvumą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų vidaus kontrolės sistema ir jos vaidmuo didinant valdymo efektyvumą: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
121, [24] lap
Notes:
Dr. disert.(socialiniai m.) - Vytaudo Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjama Lietuvos verslo aplinkos pasikeitimas ir sąlygos susidariusios įstojus į ES. Lietuvos įmonės patirs konkurencijos suaktyvėjimą ir kartu rinkos išsiplėtimą. Tokioje aplinkoje ypatingai aktualiomis taps organizacijų individualios savybės (diversifikuojančios charakteristikos) ir vidinių procesų bei valdybmo kokybė. Autorius mano, kad kertinės organizacijos valdymo užduotys yra realizacija, reguliavimas ir kontrolė bei kontrolingas. Šių užduočių pasiekimas labai priklauso nuo organizacijos vidaus kontrolės sistemos (VKS) išsivystymo lygio. Remiantis preliminariais įmonių vidaus kontrolės stebėjimais, galima teigti, kad tipinėje didelėje Lietuvos įmonėje yra nepakankamai formalizuotos vidaus kontrolės procedūros, pareigybinis atsakomybės paskirstymas yra neformalus ir neefektyvus, organizacijos tikslai yra nekonkretūs, netiksliai ir nepilnai apibrėžti bei nekomunikuojami žemutiniams personalo lygmenims. Tai lemia silpną vidaus kontrolę ir jos pasekmes – klaidas finansinėse ataskaitose bei klastotes. Klaidos ir klastotės yra nepakankamos vidaus kontrolės organizacijose pasekmė. Todėl šios disertacijos tyrimų objektas yra VKS, jos organizavimo ir palaikymo metodai ir priemonės. Disertacijos darbo tikslas – remiantis organizacijų vidaus kontrolės organizavimo, teorinės analizės ir tiriamojo darbo rezultatais, sukurti VKS organizavimo modelį, apibrėžti jo santykį su valdymu ir nustatyti pagrindinius VKS išsivytimo lygio vertinimo kriterijus.

ENThe thesis analyses changes of business environment and business conditions after joining the EU. Lithuanian companies enjoy the enlarged market, but also face more competition. In such environment, a great focus falls on individual features of organisations (diversified characteristics) as well as management and quality of internal processes. The author thinks that the main tasks of organisational management are the following: realisation, regulation, and control. Reaching such tasks greatly depends on level of internal control system within an organisation. Based on preliminary monitoring of internal control systems within organisations, it may be maintained that internal control procedures of typical large Lithuanian company are not formal enough; distribution of administrative responsibilities is informal and ineffective; organizational objectives are not specific, complete, clearly defined, and communicated to lower level personnel. This conditions week internal control which, in turn, stipulates mistakes and fakes in financial reporting system. In other words, mistakes and fakes outcome from week internal control within an organisation. Therefore the author of the thesis have chosen to analyse inside control system of an organisation, including methods and tools for organising and supporting internal control system. The objective of the thesis is to create a model of internal control system in an organisation, define its relation to management system, and set the main criteria for identifying level of internal control system based on the results of organising internal control systems within organisations, theoretical analysis, and empirical research.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10341
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 101
Export: