Apskaitos informacijos patikimumo užtikrinimo priemonių optimizavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apskaitos informacijos patikimumo užtikrinimo priemonių optimizavimas
Alternative Title:
Optimisation of measures for accounting information reliability assurance
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 92-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vidaus kontrolės sistema; Kontrolės procedūros; Rizikos; Efektyvumo ir atitikimo lūkesčiams vertinimas; Optimizavimas; Internal control system; Control activities; Estimation of risk; Effectiveness and expectations; Optimisation.
Keywords:
LT
Efektyvumo ir atitikimo lūkesčiams vertinimas; Kontrolės procedūros; Optimizavimas; Rizikos; Vidaus kontrolės sistema.
EN
Control activities; Effectiveness and expectations; Estimation of risk; Internal control system; Optimisation.
Summary / Abstract:

LTRemiantis organizacijos rizikos valdymo teorija, vidaus kontrolės sistemos efektyvumą sąlygoja penkios veiksnių grupės: kontrolės aplinka, organizacijos rizikos vertinimo procesas, kontrolės veiksmai (procedūros), naudojama informacinė ir komunikavimo sistema bei jų stebėsena. Kontrolės veiksmais siekiama valdyti riziką ir užtikrinti apskaitos informacijos patikimumą. Auditorius, remdamasis apskaitos informacija, turi ne tik įvertinti organizacijos įdiegtus kontrolės veiksmus, bet ir racionaliai naudoti audito įmonės išteklius. Todėl būtina atrinkti tas kontrolės procedūras, kurios būtų veiksmingos, efektyvios ir atitiktų lūkesčiams. Ieškodami būdų, kaip optimizuoti audito procedūrų atranką veiksmingumo, efektyvumo ir lūkesčių atitikties požiūriais, šio tyrimo autoriai išanalizavo kontrolės tikslų nustatymo problemas, išskyrė vertinimo kriterijus bei parengė algoritmą, įgalinantį optimizuoti audito procedūrų atranką ir garantuoti reikalaujamą audito ir apskaitos informacijos patikimumą. Ieškodamos veiksmingų, efektyvių bei lūkesčius atitinkančių kontrolės priemonių derinio algoritmą gali naudoti ne tik vidaus kontrolės sistemą formuojančios organizacijos, bet ir audito įmonės. [Iš leidinio]

ENTaking into account Enterprise risk management (ERM) theory, the effectiveness of internal control system is influenced by many factors: the control environment, the organization of risk assessment process, the control actions (procedures), used information and communication system and monitoring. The auditor, in order to increase the effectiveness of internal control systems, has to include optimal combination of control procedures. However, at present, in many cases, the auditor use the intuitively chosen procedure until reaches required level of reliability of the audit. Looking for ways to optimize the efficiency of audit procedures selection, the authors of this paper provided research of control procedures selection methods and provided the theoretical assumption that, in order to improve the internal control system is necessary to evaluate the decline of risk in case of use of control procedure, effectiveness of this procedures and its compliance with expectations of institution's leaders. On the base of provided research it was developed algorism, which allow selection of optimal combination of control procedures from point of view of its effectiveness and guarantee the required reliability of audit and accounting information. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22336
Updated:
2018-12-17 12:31:33
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: