Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykių rinkodara teisinių paslaugų rinkodaros strategijoje
Alternative Title:
Relationship marketing in legal services marketing strategy
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis . 2013, t. 5, Nr. 1, p. 59-63. Verslas XXI amžiuje
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Profesionalios paslaugos; Rinkodaros strategija; Santykių rinkodara; Teisinės paslaugos; Teisinės paslaugos, rinkodaros strategija
EN
Legal services; Marketing strategy; Professional services; Relationship marketing
Summary / Abstract:

LTTeisines paslaugas teikiančios įmonės veikia taip pat kaip ir daugelis kitų verslo organizacijų bei susiduria su išlikimo rinkoje klausimu. Konkurencija šių paslaugų sektoriuje yra labai didelė, o sudėtingėjanti ekonominė situacija, padėtis rinkoje verčia jas strateginiu lygmeniu planuoti savo veiklą, į bendrąjį organizacijos strateginį planavimą įtraukiant ir paslaugų rinkodaros strategiją, kuri numato ateities viziją ir savo priemonėmis padeda išsiskirti iš konkurentų. Straipsnio tikslas yra apibrėžus profesionalių paslaugų sampratą ir įvertinus, kokia apimtimi teisinės paslaugos gali būti priskiriamos profesionalioms paslaugoms, pateikti literatūros analizę, kas yra santykių rinkodara ir kiek ji gali būti taikoma vystant teisinių paslaugų įmonės rinkodaros strategiją. Teisinės paslaugos ir istoriškai, ir savo pobūdžiu gali būti visa apimtimi priskiriamos prie profesionalių paslaugų. Dažnu atveju teisinės paslaugos pateikiamos kaip klasikinis profesionalių paslaugų pavyzdys, turintis visus šių paslaugų požymius. Santykių rinkodara suprantama kaip santykių su klientais sukūrimas, išlaikymas ir stiprinimas. Pagrindiniai santykių rinkodaros bruožai – pasitikėjimas ir įsipareigojimas. Dėl profesionalių paslaugų specifikos šiose įmonėse itin svarbus klientų pasitikėjimas, kuris gali būti įgaunamas vystant santykius per santykių rinkodaros priemones. Kuriant teisinių paslaugų įmonės rinkodaros strategiją, kaip vieną iš centrinių rinkodaros priemonių, siekiant strateginių tikslų, reiktų naudoti santykių rinkodarą.

ENArticle defines the concept of professional services and evaluates the extent, to which legal services could be understood as professional services. In addition, literature analysis in the relationship marketing is presented as well as conclusions on the method for the use of relationship marketing in the development of legal services marketing strategy. Strategies of professional services marketing are completely different from other services marketing because of relations with current clients and competitors, also – singularity of the professional services. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47204
Updated:
2018-12-17 13:34:02
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2