Žmogiškojo kapitalo plėtra

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėŽmogiškojo kapitalo plėtra
Kita antraštėDevelopment of human capital
AutoriaiBagdanavičius, Juozas
KnygojeLietuvos ūkio transformacija 1990-2005 metais . 2006, P. 343-351
Reikšminiai žodžiai
LTŽmogiškasis kapitalas; Žinios; Ekonominė plėtra
ENHuman capital; The knowledge; Economic development
Santrauka / Anotacija

LTŽinių ekonomikos raidai vis didesnę reikšmę turi ir svarbiausiu jos plėtros veiksniu tampa žmogiškasis kapitalas. Europos Sąjungos (ES) kontekste žmogiškojo kapitalo ir žinių visuomenės plėtra tampa globaliu tikslu ir sąlyga, užtikrinančia ES valstybių ekonomikų konkurentiškumą ir stabilų augimą. Palyginti su materialinėmis investicijomis, investicijos į žmones Lietuvoje yra ženkliai mažesnės nei kitose išsivysčiusiose šalyse. Skirtinga yra investicijų į žmogiškąjį kapitalą struktūra. Siekiant įveikti atsilikimą šioje srityje investicijas į žmones per švietimą ir mokslą, sveikatos apsaugą ir socialinę paramą reikėtų padidinti 2 – 3 kartus. Žinių visuomenės formavimasis keičia darbo turinį ir kelia naujus reikalvimus žmogiškajam kapitalui. Valstybė kartu su darbdaviais turėtų skirti daugiau dėmesio efektyvesniam žmogiškojo kapitalo panaudojimui. [Iš leidinio]

ENThe development of knowledge economy is increasingly affected and nowadays is largely driven by human capital. In the context of the European Union (EU), the development of human capital and knowledge society becomes a global goal and condition ensuring competitiveness and stable growth of the EU countries. When compared to material investments, investments into people in Lithuania significantly lag behind other developed countries. The structure of investments into human capital is also different. In order to overcome the gap in this area, the investments into people via education and science, health care and social assistance should be increased 2 – 3 times. Formation of knowledge society changes the content of work and places new demands on human capital. The state, in cooperation with employers, should devote more attention to effective employment of human capital.

ISBN9955-20-105-3
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijosImpact of products and services prices of infrastructural natural monopolies on the factors of national competitiveness / Akvile Cibinskiene, Valentinas Navickas. Ekonomika ir vadyba. 2011, Nr. 16, p. 144-151.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/5524
Atnaujinta2013-04-28 16:15:46
Metrika Peržiūros: 1