Žmogiškojo kapitalo plėtra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškojo kapitalo plėtra
Alternative Title:
Development of human capital
In the Book:
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTŽinių ekonomikos raidai vis didesnę reikšmę turi ir svarbiausiu jos plėtros veiksniu tampa žmogiškasis kapitalas. Europos Sąjungos (ES) kontekste žmogiškojo kapitalo ir žinių visuomenės plėtra tampa globaliu tikslu ir sąlyga, užtikrinančia ES valstybių ekonomikų konkurentiškumą ir stabilų augimą. Palyginti su materialinėmis investicijomis, investicijos į žmones Lietuvoje yra ženkliai mažesnės nei kitose išsivysčiusiose šalyse. Skirtinga yra investicijų į žmogiškąjį kapitalą struktūra. Siekiant įveikti atsilikimą šioje srityje investicijas į žmones per švietimą ir mokslą, sveikatos apsaugą ir socialinę paramą reikėtų padidinti 2 – 3 kartus. Žinių visuomenės formavimasis keičia darbo turinį ir kelia naujus reikalvimus žmogiškajam kapitalui. Valstybė kartu su darbdaviais turėtų skirti daugiau dėmesio efektyvesniam žmogiškojo kapitalo panaudojimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žmogiškasis kapitalas; Žinios; Ekonominė plėtra; Human capital; The knowledge; Economic development.

ENThe development of knowledge economy is increasingly affected and nowadays is largely driven by human capital. In the context of the European Union (EU), the development of human capital and knowledge society becomes a global goal and condition ensuring competitiveness and stable growth of the EU countries. When compared to material investments, investments into people in Lithuania significantly lag behind other developed countries. The structure of investments into human capital is also different. In order to overcome the gap in this area, the investments into people via education and science, health care and social assistance should be increased 2 – 3 times. Formation of knowledge society changes the content of work and places new demands on human capital. The state, in cooperation with employers, should devote more attention to effective employment of human capital.

ISBN:
9955201053
Related Publications:
Impact of products and services prices of infrastructural natural monopolies on the factors of national competitiveness / Akvile Cibinskiene, Valentinas Navickas. Ekonomika ir vadyba. 2011, Nr. 16, p. 144-151.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5524
Updated:
2013-04-28 16:15:46
Metrics:
Views: 20
Export: