Mokytojo profesinio tobulėjimo galimybės: patirtis ir refleksija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojo profesinio tobulėjimo galimybės: patirtis ir refleksija
Alternative Title:
Possibilities of teacher vocational development: experience and reflection
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 51, p. 133-145
Keywords:
LT
Mokytojai; Profesinis tobulėjimas.
EN
Teachers; Vocational development.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti mokytojo profesinės patirties apmąstymų ir analizės įtaką kuriant naujas veiklos teorijas, skatinančias mokymo/si proceso tobulėjimą, buvo atlikta patirtinio – reflektyvaus mokymosi teorijų analizė; atskleisti mokytojų gebėjimai reflektuoti savo veiklą ir patirtį bei numatytos mokymo/si tobulinimo strategijos; nagrinėti mokytojų dienoraščiai mokymo/si veiklos apmąstymo ypatumų išryškinimui. Naudoti kokybiniai mokytojų refleksijos, mokytojų dienoraščių metaanalizės (pasitelktos nagrinėjant mokytojų refleksiją) ir kiekybiniai tyrimo metodai. Analizuojant patirtinio reflektyvaus mokymosi teorijas, pastebėta, kad gebėjimas apmąstyti patirtį yra taikytinas pedagogo profesinėje veikloje kaip galimybė numatyti savo veiklos tobulinimą, tolimesnes strategijas. Tam, kad galėtume mokytis iš savo patirties, reikia tą patirtį tikslingai sieti su nuodugnia analize ir kritiniu apmąstymu, remiantis naujomis žiniomis ir teorijomis, kitaip tariant, sąmoningai ugdyti apmąstymo gebėjimus. Mokymo/si tobulinimas priklauso nuo tikslingo patirties apmąstymo. Net 56 % eksperimente dalyvavusių mokytojų formulavo strategijas savo veiklai tobulinti. Tai rodo, kad mokymosi bendradarbiaujant taikymas ir įgytos patirties apmąstymas atveria naują erdvę, kurioje tiek mokytojas, tiek mokinys įgyja patirties ir gali reflektuoti. Atlikta metaanalizė rodo, kad refleksijų dienoraštis turėtų būti struktūruotas, labiau orientuotas apmąstyti savo patirtį, vertinti savo sėkmes ir nesėkmes.

ENThe purpose of the research was to analyse if the reflection and analysis of one's own experience help in creating new theories about one's activity and enhance the improvement if the process of learning and teaching. The experiment was carried out in 1996-2000; the subjects were 27 teachers who participated in the seminars and got acquainted with learning in groups methods and learned how to apply them in practice. The findings of the qualitative research allow to draw the following conclusions: in order to learn from one's experience, it is necessary to consciously develop reflection abilities; experiment participants stated that teaching/learning development depends on reflecting about one's experience; 56% of the participant teachers provided strategies for the development of one's work. The research shows that teachers who were able to reflect about their experience deepened their initial understanding and initial dispositions and even their approach to their vocational activity. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31048
Updated:
2018-12-17 10:53:34
Metrics:
Views: 52    Downloads: 17
Export: