Pedagogo refleksijos ypatumai akademinėje situacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo refleksijos ypatumai akademinėje situacijoje
Alternative Title:
Specific issues of a teacher‘s reflection in academic environment
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2005, Nr. 14, p. 51-56
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTProfesinės veiklos psichologija refleksiją traktuoja kaip vieną iš svarbiausių profesionalo tapsmo sąlygų. Tuo tarpu refleksijos ugdymui aukštojoje mokykloje rengiant pedagogus bei pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursuose skiriamas nepakankamas dėmesys. Prieštaravimas tarp nepatenkinamo refleksijos ugdymo rengiant pedagogus ir reikalavimų, keliamų pedagogui realizuoti šį komponentą praktikoje, lėmė šio tyrimo problemą. Tad šio darbo tikslas nustatyti būsimųjų pedagogų ir jau dirbančių specialistų įsitraukimo į refleksiją ypatumus akademinėje situacijoje amžiaus atžvilgiu. Tyrimui buvo panaudota pagal J.Mezirow refleksyvumo lygius sudarytas klausimynas, kurį sudaro keturios skalės: įprastinių veiksmų, supratimo, refleksijos ir kritinės refleksijos. Nustatyta, kad įprastiniai veiksmai būdingesni jauniems suaugusiems, negu pirmosios ir antrosios brandos suaugusiems. Jauni suaugusieji atsilieka nuo pirmos ir antros brandos suaugusiųjų supratimo, refleksijos, kritinės refleksijos raiška. Pirmosios ir antrosios brandos suaugusieji statistiškai reikšmingai nesiskiria įprastinių veiksmų, supratimo, refleksijos ir kritinės refleksijos atžvilgiu. Užfiksuotiems skirtumams galėjo turėti įtaką tiek asmenybės savybės, mokymosi stiliai, kognityvinės raidos ypatumai, tiek ir akademinės situacijos ypatumai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Pedagogai; Refleksija; Habitual actions; Undestanding; Reflection; Critical reflection; Transformational learning theory.

ENPsychology of professional activity interprets reflection as one of the most important conditions of becoming a professional. In the meantime while preparing teachers in a higher education institution or qualification improvements courses not enough attention is given to training of self-reflection. This contradiction of the lack of self-reflection training in preparation of teachers and the requirement for the teachers to implement self-reflection in practical work defined the issue raised in this study. Thus the objective of this work is to ascertain specific issues of engaging in self-reflection by future teachers and already working specialists in academic environment with respect to their age. The study used a questionnaire composed according to J.Mezirow‘s levels of self-reflection, which consists of four scales: ordinary actions, cognition, reflection and critical reflection. It has been defined that ordinary actions are more inherent to young adults rather than to adults of first and second maturity. Young adults fall behind adults of first and second maturity in terms of cognition, reflection, and critical reflection. Adults of first and second maturity statistically do not differ significantly in terms of ordinary actions, cognition, reflection and critical reflection. The recorded differences could be influenced by personal characteristics, styles of learning, specific issues of cognitive development, and also by specific features of academic environment.

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9011
Updated:
2018-12-17 11:40:26
Metrics:
Views: 52    Downloads: 10
Export: