Atestacija - darbuotojų skatinimo priemonė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atestacija - darbuotojų skatinimo priemonė
Alternative Title:
Certification is the means of workers' stimulation
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje mėginama atsakyti į klausymus: kas yra atestacija? kokia jos patirtis sukaupta Lietuvoje? (juk atestuotis jau kuris laikas privalo pedagogai ir medikai), ar iš tikrųjų atestacija yra tobulėjimo, skatinimo priemonė ir bibliotekos darbo veiksnys, o ne mada ar informacinis triukšmas, rykštė darbuotojams, verčianti gilinti teorines ir praktines žinias? Norėdamos išsiaiškinti bibliotekininkų atestacijos reikalingumą ir kaip ta atestacija turėtų būti organizuojama, 2003 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto magistrantės J. Budžiūtė ir J. Fedorovskytė atliko tyrimą. Buvo parengta ir į bibliotekas išsiuntinėta anketa su klausimais apie atestacijos reikalingumą ir organizavimo kriterijus. Apklausos rezultatai buvo pristatyti seminare-diskusijoje, įvykusioje 2003 m. gruodžio 17 d. Amerikos informacijos centre. Anketinis tyrimas ir seminaras-diskusija bibliotekininkų atestacijos klausimais – Vilniaus universiteto organizuoto projekto dalis. Projekto tęsinys buvo 2004 m. rugsėjo 21 d. Baltarusijoje (Minske) tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslinių bibliotekų veiklos problemos: tradicijos ir vystymosi perspektyvos“ pristatytas pranešimas „Atestacija – viena iš bibliotekos darbuotojų skatinimo priemonių“. Straipsnyje smulkiai pateikiami ir išsamiai analizuojami šio tyrimo rezultatai ir daromos išvados: atestacijos tikslas – skatinti bibliotekininkus nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti profesinį meistriškumą; didinti kiekvieno bibliotekininko atsakomybę už darbo rezultatus; įvertinti bibliotekininko profesinį pasirengimą ir profesinę patirtį; sudaryti prielaidas bibliotekininkui gauti atlyginimą, atitinkantį jo kvalifikaciją ir darbo sudėtingumą; sudaryti prielaidas bibliotekininkams siekti profesinės karjeros.Reikšminiai žodžiai: Bibliotekininkų atestacija; Certification of librarians.

ENThe author of this article strives to provide the answer to the following questions: What is the attestation and the experience in attestation field in Lithuanian. Is the attestation indeed the means for improvement and promotion and the factor in the library work, and not just the fashion or informational noise, some sort of punishment for employees? The questionnaire survey containing questions on the necessity of attestation and its organization criteria was prepared and sent to the libraries. The results of the survey were introduced during the seminar-discussion, which was held on December 17, 2003 at the American Information Centre. The report “Attestation as one of the means for the promotion of library employees” presented on September 21, 2004 in Belarus (Minks) at the international science conference “Problem issues in the work of science libraries: traditions and development perspectives” served as the continuation of the project. The following analysis of the results of this research and conclusions made are provided in this article: the objective of attestation is to encourage librarians to continuously improve their qualification and perfect their professional skills; to raise the level of responsibility for the work outcomes of each and every librarian; to evaluate professional preparation and professional experience of each librarian; to form the presumptions for the librarian to receive payment which corresponds to his or her qualification and work complexity; to form the assumptions to reach for their professional career.

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7497
Updated:
2018-12-17 11:50:15
Metrics:
Views: 35    Downloads: 2
Export: