Jaunuolių rengimasis santuokai šeimos centruose: programos procesų valdymo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių rengimasis santuokai šeimos centruose: programos procesų valdymo prielaidos
Alternative Title:
Marriage preparation of youth in family centers: prerequisites of program process management
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2012, Nr. 43, p. 146-157. Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos jaunuolių rengimosi santuokai programos procesų valdymo prielaidos, aktualios rengimuisi santuokai ir šeimai katalikiškuose šeimos centruose. Siekiant atskleisti jaunimo rengimosi santuokai programos procesų valdymo prielaidas, apibūdinama veiklos procesų organizavimo esmė, užduočių ir atsakomybės delegavimas, įvardijamas komandinio darbo poreikis, nurodomi rengimosi santuokai programos procesų organizavimo kokybės socialiniai ir profesiniai veiksniai. Darbas metodologiškai grindžiamas humanizmu ir neotomizmu. Taikyti mokslinės literatūros analizės, šeimos centrų veiklos stebėjimo, duomenų interpretavimo ir sisteminimo metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizavimas; Procesų valdymas; Rengimosi santuokai programa; Šeimos centras; A marriage preparation program; Family center; Marriage preparation program; Organization; Process management.

ENArticle deals with the program for marriage preparation of young people its assumption of management processes, that are actual and relevant for marriage preparation in Catholic family centers. In order to reveal the assumptions of marriage preparation program management processes, it is revealed the essence of the processes of organization, emphasized delegation of tasks and responsibilities, characterized the needfor team work, and indicated social and professional factors of organization quality ofprocesses of program preparation to marriage. Work is methodologically based on humanism and neo-thomism. It was applied scientific literature analysis, monitoring activity of family centers, interpretation of data and systematization methods. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45440
Updated:
2018-12-17 13:27:06
Metrics:
Views: 52    Downloads: 4
Export: