Lytinis švietimas Lietuvoje ir pasaulinė reprodukcinė ideologija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lytinis švietimas Lietuvoje ir pasaulinė reprodukcinė ideologija
Alternative Title:
Gender Education in Lithuania and Global Reproductive Ideology
In the Journal:
Soter. 2004, 13 (41), p. 109-125
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Lytinis ugdymas / Sex education; Sveikatos ugdymas / Health education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos pasaulinės reprodukcinės ideologijos bruožai ir jos įtaka formuojant žmogaus pasaulėžiūrą. Remiantis dokumentų analize pakeikti pasaulinės reprodukcijos ideologijos skleidimo Lietuvoje pavyzdžiai. Atskleisti lytinio švietimo ir lytinio ugdymo skirtumai bei parodytos lytinio švietimo ir reprodukcinės pasaulėžiūros sąsajos. Apžvelgti lytinio švietimo įtakos paauglių lytinei elgsenai aspektai, pateiktos ankstyvojo paauglių lytinio gyvenimo pasekmės. Straipsnio autoriai, remdamiesi išsamiai atlikta analize, pateikia jaunimo rengimo šeimai rekomendacijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Reprodukcinė ideologija; Reprodukcinė pasaulėžiūra; Prokreacija; Seksualinis švietimas; Lytinis auklėjimas; Seksualinis debiutas; Palanki lytinei sveikatai ir vaisingumui elgsena; Reproduction ideology; Reproduction worldview; Procreation; Sexual education; Sexual nurturning; Sexual debut; Behavior.

ENThe article analyses features of the global reproductive ideology and its influence on shaping a person’s outlook. Examples of spread of the global reproductive ideology in Lithuania are given based on document analysis. The paper reveals differences in gender education and shows links between gender education and reproductive outlook. It also gives an overview of aspects of the impact of gender education on sexual behaviour of adolescents focusing on consequences of early sexual activity of adolescents. The authors of the article based on the comprehensive analysis give recommendations on preparation of the youth for family life.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11079
Updated:
2020-07-21 20:38:22
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: