Litvakiško ortodoksinio judaizmo formavimasis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Litvakiško ortodoksinio judaizmo formavimasis
Alternative Title:
The Emergence of the Litvak Orthodox Judaism
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2005.
Pages:
278 p
Contents:
Įvadas — Tradicinės žydų gyvenimo sanklodos institucijos: savivalda, rabinatas, studijų institucijos bei teisė (halakha) — Politinės ir socialinės žydų savivaldos istorinė sklaida — Rabinatas. Atsiradimas ir istorinė sklaida: Izraelio žemė ir Babilonija; Europa; Lenkija ir LDK; Rusijos imperija; Ješivos ir kitos rabiniškų studijų institucijos: Ješivos; Beit-midrasai; Žydų teisė (Halakha) — Halakhos ir etikos santykis — Gmillut hassadim praktika Lietuvoje — Religinės ir kultūrinės Naujųjų laikų priešpriešos — Chasidų ir mitnagdų konfliktas — Chasidizmo atsiradimas: Priežastys; Chasidizmo savitumai; Konflikto sklaida — Haskalos judėjimas: „Vokiškoji“ ir „rusiškoji“ Haskala; Maskilim ir tradicionalistų konfliktas; Maskilų santykiai su valdžia; Baimė prarasti žydiškumą; Edukacinės Apšvietos ir Haskalos ideologijos — Švietėjiškos ugdymo sampratos — Carinių ir maskiliškų žydų ugdymo (perauklėjimo) sampratų konfliktas — Musar judėjimas: Musar sąvokos reikšmė; Izraelio Salanterio ir musar judėjimo istoriografija; Izraelio Salanterio veikla; Vilniaus periodas (1840-1849); Kauno periodas (1849-1857); Prūsiškasis periodas (1857-1880); Salanterio musar koncepcijos genezė, problemiškumas ir paralelės; Musar praktika; Meditacinių metodų ir askezės istorinė peržvalga; Musar literatūros atsiradimas; Musar literatūros įvairovė; Salanterio musar idėjų paralelės Naujųjų laikų Vakarų kultūroje; Moralinė visuomenės kritika — Ortodoksinio litvakiško judaizmo (kaip vieno iš Naujų jų laikų žydų judėjimų) susiformavimo bruožai — Agudat Israel — Išvados — Asmenvardžių rodyklė — Dalykinė rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; 18 amžius; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariamos pagrindinės tradicinės žydų gyvenimo sanklodos institucijos (kahalas, rabinatas ir rabiniškos studijavimo institucijos) – jų ištakos, istorinė sklaida, tiek ideologinės Naujųjų laikų priešpriešos, su kuriomis susidūrė litvakai, bei naujųjų kelių, kaip išsaugoti tradicines vertybes, paieška, kuri konkrečiai pasireiškė per Musar judėjimą. Šie pagrindinių institucijų transformacijų ir ideologinių priešpriešų veiksniai iš esmės ir nulėmė litvakiškos ortodoksijos „veidą“, išryškėjusį XX a. Etapiškai knygoje įgyvendinami šie uždaviniai: 1) peržvelgiamos pagrindinių tradicinės žydų gyvenimo sanklodos institucijų ištakos ir istorinė sklaida iki pat Naujųjų laikų; 2) aptariami pagrindiniai Naujųjų laikų žydų religinių ir kultūrinių priešpriešų ideologiniai pagrindai; 3) analizuojama litvakų rabiniškosios minties plėtotė per konfliktą tarp mitnagdų ir chasidų XVIII a. pab., konfrontacija su Haskalos sąjūdžiu XIX a. ir Musar judėjimo sklaida XIX a. 2 pus.; 4) peržvelgiama tradicionalistinio judaizmo kaip tradicinės žydų gyvenimo sanklodos transformacija į ortodoksinį judaizmą XX a. prad.

ENThe book discusses the main institutions in the organisation of the traditional Jewish life (kahal, rabbinate and rabbinic study institutions) – their origins, historical evolution, the ideological conflicts of the New Ages encountered by the Litvaks, as well as the search for new ways of preserving the traditional values, which found a particular expression in the Mussar movement. The factors of the transformations of the ideological conflicts of these main institutions essentially shaped the “face” of the Litvak orthodoxy, which acquired its distinctiveness in the 20th century. The book implements the following successive tasks: 1) overviews the origins of the main institutions of the organisation of the traditional Jewish life and their historical development until the New Ages; 2) discusses the main ideological sources of religious and cultural conflicts among the Jews in the New Ages; 3) analyses the development of the Litvak rabbinic thought through the conflict between the Misnagdim and Hasidism in the late 18th century, the confrontation with the Haskalah movement in the 19th century, and the spread of the Mussar movement in the late 19th century; 4) overviews the transformation of the traditionalist Judaism as the traditional organisation of the Jewish life into the Orthodox Judaism in the early 20th century.

ISBN:
9955601612
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/305
Updated:
2020-09-22 17:12:50
Metrics:
Views: 71
Export: