Lavinamieji ir vaidybiniai žaidimai tradicinėse žydų mokyklose - chederiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lavinamieji ir vaidybiniai žaidimai tradicinėse žydų mokyklose - chederiuose
Alternative Title:
Training and role-playing games in traditional Jewish schools - cheders
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2011, 6, p. 110-118
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Liaudies kultūra / Folk culture; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas tradicinio kasdienio žydų auklėjimo ištakoms ir būdams aptarti išryškinant svarbiausius žydų etnopedagogikos aspektus. Jame įvairiais požiūrio taškais gvildenant tradicinius žydų ir litvakų auklėjimo būdus išskiriama keletas esminių kompleksinės analizės aspektų. Tyrinėjimo metu išryškinamas ryšys tarp tradicinėje senovės žydų bendruomenėje, įvairiose žydų diasporose ir LDK kultūrinėje erdvėje išsiskleidusių tradicinių auklėjimo būdų, glaudžiai susijusių su senąja ortodoksine judaizmo religijos tradicija. Analizuojant tradicinius žydų ir LDK kultūrinėje erdvėje gyvenusių litvakų auklėjimo būdus regima kai kurie labai svarbūs jau Gaono laikais išryškėję specifiniai litvakų auklėjimo būdai, kurie tapo labai svarbia prielaida litvakų kultūros, švietimo, auklėjimo ir meno tradicijos iškilimui žydų kultūros pasaulyje. LDK kultūrinėje erdvėje plačiai išplitusiuose chederiuose dedami tvirti skaitymo ir rašymo pagrindai, skaitomi šventraščiai ir jų komentarai, supažindinama su religinių raštų sampratos logika. Tekstai nesupaprastinami, nesistengiama vaikui viską paaiškinti, mokymas orientuotas į gabius vaikus. Žydų vaikai nuo pirmųjų mokymosi pakopų skatinami kritiškai mąstyti, mokomi ieškoti dėsningumų, loginių ryšių, būti sumanūs, praktiški. Tuo tikslu parenkamos užduotys, mįslės, minklės itin artimos vaiko aplinkai, siužetas buitinis, problemos pateikiamos kasdieniškai, įprastai, kartais siejamos su religiniais pasakojimais.Reikšminiai žodžiai: Auklėjimas; Chederis; Lavinamieji žaidimai; Litvakai; Tradicija; Žydai; Cheder; Education; Jewish; Jews; Litvaks; Role-playing games; Tradition; Training games.

ENThe paper aims to discuss the origin and ways of traditional everyday Jewish upbringing by highlighting the key aspects of Jewish ethno-pedagogy. It takes various approaches to explore the traditional ways of Jewish and Lithuanian upbringing and identifies several key aspects of complex analysis. The research emphasises the relationship among the traditional ways of upbringing which formed in the traditional old Jewish community, various Jewish diasporas and the cultural space of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and which are closely related to the old Orthodox Judaism tradition. The analysis of traditional ways of upbringing of the Jews and Litvaks who lived in the GDL cultural space shows certain very important specific Litvak ways of upbringing which emerged already in Gaon’s time and which became a very important precondition for the emergence of the Litvak culture, education, upbringing and art tradition in the Jewish cultural world. Heders that widely spread in the GDL cultural space provided firm basics of reading and writing, gave the readings of scriptures and their commentaries, and acquainted with the logic of the concept of religious writings. The texts were not simplified; there were no attempts to explain everything to the child; teaching was oriented to gifted children. Jewish children were encouraged from the very start to think critically, taught to search for regular patterns, logical relations and to be clever and practical. Thus tasks and riddles that were particularly close to the child’s environment were chosen; the plot was ordinary; the problems were presented in a common manner and were sometimes related to religious stories.

ISSN:
2029-3208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33184
Updated:
2018-12-17 13:07:01
Metrics:
Views: 133    Downloads: 15
Export: