Kova už valstiečių sielas : caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kova už valstiečių sielas: caro valdžia, Lietuvos visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000.
Pages:
159 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Etninės Lietuvos pradžios mokykla caro valdžios tautinėje politikoje ir Lietuvos mokyklos tradicija XIX a. pirmojoje pusėje — Lietuviškos pradžios mokyklos klausimas Rusijos liaudies švietimo ministerijos paruoštu švietimo reformos projektu svarstymo metu (1860–1862). Pokyčiai caro valdžios tautinėje politikoje po Krymo karo ir Lietuvos pradžios mokykla. Pradžios mokyklos reformos 1860 ir 1861 m. projektų svarstymas Vilniaus švietimo apygardoje: vidurinių mokyklų pedagogų ir krašto socialinio elito atstovų nuomonės. VŠA vadovybės pozicija ir Liaudies švietimo ministerijos reakcija į pradžios mokyklos reformos projektų svarstymo VŠA rezultatus — 1863 m. sukilimas ir caro valdžios pastangos ieškoti Lietuvoje pradinio švietimo modelio, atitinkančio imperijos interesus 1863 m. „Laikinųjų taisyklių Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijų liaudies mokykloms“ parengimas ir priėmimas. Caro administracijos ir vietos visuomenės konfrontacija dėl pradinio liaudies švietimo 1863 m. sukilimo išvakarėse. Nutarimas parengti „Laikinąsias taisykles“. „Laikinųjų taisyklių“ parengimas ir patvirtinimas. A. Hilferdingo pasiūlymas palaikyti „lietuviškąjį elementą“ ir Vilniaus carinės administracijos reakcija į šį pasiūlymą. M. Valančiaus bandymas išsaugoti legalias galimybes lietuviškai mokyklai gyvuoti. Užnemunės pradžios mokykla pagal Lenkijos karalystės 1864 m. mokyklų nuostatus — Išvados — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
20 amžius; Dėstomoji kalba; Liaudies mokyklos; Mokykla / School; Rusifikacija; Subkultūra; Švietimo istorija; Švietimo politika; Tautinė politika.
EN
Educational policy; History of education; Instruction language; Lithuanian primary school; National policy, russification; Public schools; Subculture; The Russian Empire.
Summary / Abstract:

LTPо 1863 m. sukilimo Lietuvoje pradėta kurti rusifikacinė pradinė švietimo sistema. Carinė Rusija tikėjo, kad kryptingai nutautinanti mokykla įtrauks lietuvius į rusų etnopolitinę bendriją. Pagrindinis šio tyrimo objektas – caro valdžios politika pradžios mokyklos srityje ir su ja susiję aspektai. Darbo tikslas – pabandyti sistemingai ir nuosekliai etnosocialinių ir etnopolitinių procesų fone išanalizuoti caro valdžios politiką etninės Lietuvos pradinio švietimo srityje nuo Krymo karo pabaigos iki 1864 metų. Siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimtas sprendimas paversti kuriamą masinio pradinio švietimo sistemą rusifikacijos įrankiu, o sykiu pasvarstyti, kiek įmanoma, ir ankščiau keltus bendresnius XIX a. Lietuvos istorijos klausimus. Siekiant užsibrėžto tikslo, įgyvendinti šie uždaviniai: pirma, atskleisti Rusijos patvaldystės pradinio švietimo politikos pokyčiai Lietuvoje po Krymo karo; antra, išanalizuotos nuomonės dėl pradinio švietimo vystymo krypties Lietuvoje, išsakytos prieš 1863 m., Rusijos mokyklos reformos projektų svarstymo metu; trečia, atskleistos 1863 m. „Laikinųjų taisyklių“ vadinamojo Šiaurės Vakarų krašto liaudies mokykloms parengimo politinės aplinkybės bei aprašyta jų parengimo ir priėmimo istorija; ketvirta, aptarti alternatyvūs pasiūlymai, teikti 1864 m. „Laikinosiomis taisyklėmis“ nustatytai pradinio švietimo vystymo krypčiai; penkta, bendrame to meto caro valdžios politikos lietuvių etnoso atžvilgiu fone pažvelgta į 1864 m. Lenkijos karalystės pradinio švietimo nuostatus. Tyrimo pagrindas – archyviniai ir publikacijose pateikti šaltiniai.

ENAfter the 1863 rebellion, the creation of the Russificating elementary education system was started in Lithuania. Tsarist Russia believed that purposeful denationalizing teaching was going to involve Lithuanians into the Russian ethnopolitical community. The main object of this research is the policy of tsarist government regarding the primary school and related aspects. An aim of this work is to make a systematic and consequent analysis of the tsarist government policy regarding the Lithuanian primary education in the context of ethnosocial and ethnopolitical processes from the end of the Crimean War until 1864. It is attempted to explain how the decision to make the mass primary education system into a mean for Russification was taken, and to discuss more general issues regarding Lithuanian history of the 19th c. that were raised some time ago. In order to achieve the aim, the following tasks were implemented: to reveal the changes of the primary education policy of the Russian autocracy in Lithuania after the Crimean War; to make an analysis of opinions about the development of primary education in Lithuania which were given before 1863, during the discussion about the Russian schools' reform projects; to reveal political circumstances of the 1863 “Laikinosios taisyklės” [Temporary Rules] for the preparation of the Northwest folk schools and to describe the history of their preparation and adoption; to discuss alternatives offered for the 1864 “Laikinosios taisyklės” and its determined way of the primary education development; to have a look at the 1864 primary education regulations of the Kingdom of Poland with regard to the tsarist government's policy towards the Lithuanian ethnic group. The research is based on sources found in archives and publications.

ISBN:
9986501431
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42075
Updated:
2014-02-13 20:25:25
Metrics:
Views: 21
Export: