Koks dalykas yra "dalykas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koks dalykas yra "dalykas"
Alternative Title:
What is a thing called "dalykas" (thing, point, subject)
In the Journal:
Filologija. 2013, Nr. 18, p. 56-69
Keywords:
LT
Abstrakti sąvoka; Apibendrinamasis daiktavardis; Apibendrinamasis daiktavardis, abstrakti sąvoka, teksto konstravimo; Funkcija; Funkcija, vertinimo perteikimo funkcija, laikinasis konceptas; Laikinasis konceptas; Teksto konstravimo; Vertinimo perteikimo funkcija.
EN
Abstract notion; Abstract notion, text composing function, evaluation function, temporary; Concept; Evaluation function; Generalization noun; Temporary concept; Text composing function.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aprašyti vieną abstrakčiausių sąvokų įvardijant daiktavardį „dalykas“, derinant du aspektus: į žodžio reikšmę žiūrint kognityvinės lingvistikos požiūriu kaip kognityvinės veiklos rezultatą ir tekstynų lingvistikos – žodžio reikšmę suprantant kaip jo vartoseną. Remiantis tekstynų lingvistikos metodais siekiama apibrėžti šio žodžio formos ir turinio santykį. Žodžio reikšmė atsiskleidžia per pasikartojančius vartosenos modelius, todėl tirta daiktavardžio „dalykas“ vartosena „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“. Analizuoti dažniausi teksto fragmentai ir kolokacijos parodė, kad tiriamajam žodžiui būdingos teksto konstravimo ir vertinimo perteikimo funkcijos, kurioms atlikti ypač svarbūs su juo einantys pažyminiai. Dėl to dažniausia „dalyko“ reikšmė galėt būti pavadinta „nuline semema“. Vadinasi, žodis vartojamas dažniau teksto funkcijoms atlikti negu siekiant k įvardyti, kitaip tariant, juo kuriama teksto struktūra, kurioje būtina leksinė realizacija. Kognityvinės lingvistikos atžvilgiu sąvoka „dalykas“ dažnai atlieka kognityvinę laikinojo koncepto formavimo funkciją. Kadangi ryšys tarp „dalyko“ formos ir turinio nuolat kinta, aiškių sąvokos ribų čia negalima nubrėžti. Atvirkščiai, iš dalies apibrėžtos sąvokos ribos leidžia kaskart „dalyku“ pavadinti ir taip tarsi įkūnyti vis kitą patirtį. [Iš leidinio]

ENPaper deals with the meaning and functions of one of the most abstract nouns of the Lithuanian language, i.e. the noun "dalykas" (its approximate equivalents in English are: "thing, point, subject"). The research question concerns the usage patterns of the noun that can reveal its functions and semantics. The latter is discussed in the perspective of cognitive and corpus linguistics. In the first case it is conceived as the result of cognitive activities, in the second case the meaning of the noun is derived from its usage. Methods of corpus linguistics are used to describe the relationship between the meaning and its linguistic expression. The meaning of "dalykas" is so broad that the noun can be used to refer to almost any entity, object or phenomenon. Hence it does not have any specific semantic components. The broadness of the meaning manifests itself in the usage of the noun in the "Corpus of the Contemporary Lithuanian Language", especially in cases when the noun performs text composing or evaluating functions. For these two functions the role of premodifiers are of paramount importance. It has been found out that combined with a demonstrative pronoun in the premodifying position the noun "dalykas" performs a text composing function. Combined with the evalua tive adjectives the same noun is used for expressing evaluation. The very possibility to act as a function holder reveals that the meaning of the noun itself is empty, it can be called zero se meme. Therefore, "dalykas" can be attributed to the functional class of shell nouns that have broad meaning and text composing functions. From the point of view of cognitive linguistics such nouns form a temporary concept. Due to the fact that the noun "dalykas" can be used to refer to a varied experience on the extra-linguistic reality, a stable link between the form and meaning of the noun is not formed allowing its diverse functions in the te.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52204
Updated:
2018-12-17 13:40:13
Metrics:
Views: 18    Downloads: 7
Export: