Синтагматическое членение и его функции в невербальной коммуникации (в русском и литовском языках)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaRusų kalba / Russian
AntraštėСинтагматическое членение и его функции в невербальной коммуникации (в русском и литовском языках)
Kita antraštė
  • Syntagmatic articulation and its functions in non-verbal communication (in the Russian and Lithuanian languages)
  • Sintagminė skaida ir jos funkcijos neverbalinėje komunikacijoje (rusų ir lietuvių kalbose)
AutoriaiKundrotas, Gintautas
LeidinyjeŽmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 3, p. 26-33
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTNeverbalinė komunikacija; Intonacinė sistema; Sintagminė skaida; Analitinės kalbos; Flektyvinės kalbos
ENIntonation system; Syntagmatic distribution; Sound non-verbal communication; Analitical languages; Flective languages
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjama vienos iš intonacinės sistemos sudėtinių dalių – sintagminės sklaidos, kaip garsinės nežodinės komunikacijos priemonės samprata bei funkcinės galimybės lietuvių ir rusų kalbose. Intonacijos apskritai ir kiekvieno jos sistemos nario atskirai, tuo pačiu ir sintagminės sklaidos, raiškos galimybės priklauso nuo kalbos tipo, jos sandaros ypatumų. Skirtingų kalbų tipų (rusų, vietnamiečių, arabų, chindi, ispanų ir kt.) gretinamieji tyrimai parodė, kad sintagminės sklaidos galimybės didesnės analitinėse ir mažesnės flektyvinėse kalbose. Tačiau ir to paties tipo kalbose sintagmines sklaidos funkcionalumas varijuoja, priklausomai nuo leksiniu, gramatiniu ir kitu kiekvienos kalbos raiškos priemonių galimybių. Tyrimas parodė, kad abiejose kalbose sintagminė sklaida pasižymi gana dideliu funkcionalumu, nors lietuvių kalboje, lyginant su rusų, jos galimybės šiek tiek mažesnės. Tai sąlygoja didesnis lietuvių kalbos flektyvumo laipsnis, skirtingai nuo rusų kalbos, kurioje atsiranda vis daugiau analitinio tipo požymių. [Iš leidinio]

ENThis article studies the concept of a complex aspect of intonational systems, syntagmatic division, as a non-verbal component of spoken communication and its functional possibilities in Lithuanian and Russian. The expressive possibilities of intonation generally, and of each of the system’s components, likewise of its syntagmatic divisions, depend on the nature of the language and its structural possibilities. Comparative studies of languages of quite different types (Russian, Vietnamese, Arabic, Hindi, Spanish, etc.) have shown that the possibilities for syntagmatic division are greater in analytic languages and fewer if flexional languages. However, even between languages of the same type, the functionality of syntagmatic division varies depending on the lexical, grammatical and other expressive possibilities of each language. Research has shown that in both languages the functionality of syntagmatic division is quite good, even if slightly less so in Lithuanian as compared to Russian. This is due to the larger degree of flexionality in Lithuanian, unlike Russian, is showing signs of drifting toward the analytical type.

ISSN1392-8600, 1822-7805
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
  • Aktualiosios skaidos problemos / Axel Holvoet. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 79-98.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių bendrinės kalbos fonetika / Antanas Pakerys. Vilnius : Enciklopedija, 2003. 241 p.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6367
Atnaujinta2020-07-30 19:22:43
Metrika Peržiūros: 4