Temos ir remos tekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Temos ir remos tekste
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2015, Nr. 2, p. 3-12
Keywords:
LT
Aktualioji sakinio skaida; Aktualioji sakinio sklaida; Loginis kirtis; Rema; Tekstas; Teksto siejimo būdai; Tema; Žodžių tvarka.
EN
Functional sentence perspective; Logical stress; Rheme; Text; Text cohesion; Theme; Word order.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami du teksto lingvistikai svarbūs aktualiosios skaidos dalykai: sakinio dala - atkarpų skyrimas informatyvumo, komunikacinio reikšmingumo atžvilgiu; temos ir remos požymiai, vaidmuo plėtojant mintis ir komponuojant jas į tekstą. Dirbant remtasi įvairių stilių ir žanrų sakytiniais ir rašytiniais tekstais: televizijos laidomis, grožine ir publicistine literatūra, spektakliais, buitiniais pokalbiais ir kt. Tiriamoji medžiaga įrašyta į diktofoną ir specialiai parengta įvairiems projekto „Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis“ darbams atlikti, tarp jų ir šiam rašiniui parengti. [Iš straipsnio, p. 3]

ISSN:
0868-5134
Related Publications:
  • Aktualioji skaida lietuvių ir norvegų kalbose : disertacija / Aurelija Mickūnaitė-Griškevičienė. Vilnius, 2004. 117 lap.
  • Aktualiosios skaidos problemos / Axel Holvoet. Sintaksinių ryšių tyrimai / Axel Holvoet, Artūras Judžentis (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. P. 79-98.
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Žodžių tvarka: normos ir pažeidimai / Rita Miliūnaitė. Kalbos kultūra. 2006, 79, p. 173-196.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89897
Updated:
2021-02-02 19:09:03
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: