Social responsibility of comprehensive schools: teachers’ point of view

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social responsibility of comprehensive schools: teachers’ point of view
Alternative Title:
Bendrojo ugdymo mokyklos socialinės atsakomybė: pedagogų požiūris
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2015, Nr. 1 (87), p. 74-88
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrojo ugdymo mokykla; Planuoto elgesio teorija; Socialinė atsakomybė; Comprehensive school; Social responsibility; Theory of planned behavior; Theory of planned behaviour.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Planuoto elgesio teorija; Socialinė atsakomybė.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijų socialinė atsakomybė yra plačiai, viešai deklaruojama ir išsamiai tiriama. ISO 26000 standartas pateikia apibendrintą socialinės atsakomybės sampratą ir gaires, kurios skatina socialinės atsakomybės priėmimą visame pasaulyje, tikimasi, kad socialinės atsakomybės prisiėmimas padės siekti tvaraus vystymosi (Puneet, Ashish, 2012). Kuriant darnią visuomenę kiekviena organizacija turi suvokti ne tik būtinybę siekti kuo didesnio pelno, bet ir būti socialiai atsakinga, taip pat atitikti individualius darbuotojų poreikius (Wei, 2013). Nors dažnai pabrėžiama didelių įmonių socialinė atsakomybė, tačiau ne mažiau svarbu ją akcentuoti ir smulkiajame bei vidutiniame versle. Tyrimai rodo, kad smulkios ir vidutinės įmonės yra socialiai atsakingos ir atlieka svarbų vaidmenį skatinant ekonomikos augimą, didinant užimtumą, technologines inovacijas, socialinę harmoniją ir visuomenės stabilumą [...]. [Iš leidinio]

ENThe essential mission of educational organizations is to provide education services to educate the young generation. Thus, social responsibility of an educational organization is addresses not only separate persons but also is one of organization’s duties to provide services for the society (Toremen, 2011). As social responsibility of school manifests in social responsibility of organization’s members, it is possible to analyze it referring to the theory of planned behaviour (Ajzen, 1991, 2011, 2014). The school community, particularly teachers as one of the CSR stakeholders, has not attracted sufficient attention as a research subject. However, teachers’ involvement is one of the criteria for predicting a successful educational process. Therefore, the article addresses the following research question: how does social responsibility of a comprehensive school as educational organization manifest in teachers’ intentions? The research aim is to reveal the features of social responsibility at a comprehensive school considering the teachers’ viewpoint. The research methods are content analysis of teachers’ interview data. Having described the model of social responsibility realization at a comprehensive school referring to the theory of planned behaviour (Ajzen, 1991, 2011, 2014), the features of social responsibility at a comprehensive school X from teachers’ point of view are revealed. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ss.87.1.12315
ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54423
Updated:
2018-12-17 13:58:50
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: