Europinių mobilumo projektų sąlygojamo kooperatyvaus mokymosi raiška mokytojus rengiančioje neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europinių mobilumo projektų sąlygojamo kooperatyvaus mokymosi raiška mokytojus rengiančioje neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
The Expression of co-operative learning determined by European mobility projects at a non-university teachers training higher educational institution
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 2 (39), p. 18-29
Keywords:
LT
Europiniai mobilumo projektai; Kooperatyvus mokymas; Mokytojai. Pedagogai / Teachers. Pedagogues; Neuniversitetinė aukštoji mokykla.
EN
Cooperative learning; European mobility projets.
Summary / Abstract:

LTEuropiniai švietimo programų mobilumo projektai – viena novatoriškiausių užsienio kalbų mokytojų rengimo programų realizavimo galimybių. Kooperatyvus dėstytojų ir studentų mokymasis europinių mobilumo projektų kontekste, kai studentai dirba kartu su dėstytojais, kurie pateikia save kaip besimokančius, užduodančius studentams klausimus, į kuriuos patiems tenka atsakyti; kurie geba ir nori pakeisti tiek mokymo turinį, tiek metodus ir būdus, siekdami mokymosi prasmės bei gilindamiesi į ją. Tokia partnerystė apibūdinama kaip įasmenintas mokymosi susitarimas, besivystantis iki žmogiškosios mokymosi patirties, kurią natūraliai sukuria bendros veiklos sąlygojama abipusė sąveika. Straipsnio tikslas – pagrįsti kooperatyvaus mokymosi realizavimo, dalyvaujant europiniuose mobilumo projektuose, teorinį modelį bei empiriškai patikrinti jo raišką mokytojus rengiančioje neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmojoje pagrindžiamas kooperatyvaus mokymosi realizavimo, dalyvaujant europiniuose mobilumo projektuose, teorinis modelis; antrojoje pateikiama kooperatyvaus dėstytojų ir studentų mokymosi, grindžiamo europiniuose mobilumo projektuose įgyta patirtimi ir jos sklaida kolegijoje, tyrimo metodika ir organizavimas; trečioje dalyje analizuojami tyrimo rezultatai. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir apklausa raštu. [Iš leidinio]

ENEuropean mobility projects of educational programmes are one of the most innovative possibilities of realisation programmes of training foreign language teachers. Co-operative learning of lecturers and students within the context of European mobility projects when students work together with lecturers who present themselves as learning and posing questions to students to which they have to give answers themselves; who are able and are willing to change both the content of teaching and the methods and ways seeking to achieve the meaning of learning and going deeper into it. Such partnership is characterised as personified agreement on learning developing as far as human experience in learning, which is naturally created by mutual interaction determined by the common activity. The aim of the article is to substantiate a theoretical model of realisation co-operative learning participating in European mobility projects and to empirically test its expression at a non-university teachers training higher educational institution. The article consists of three parts: in the first part the theoretical model of realisation of co-operative learning by participating in European mobility projects is substantiated; the second part presents investigation methodology and organisation of cooperative learning of lecturers and students based on experience acquired in European mobility projects and its dissemination at the college; the investigation results are analysed in the third part. Investigation methods are the analysis of scientific literature and surveys in writing.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9382
Updated:
2018-12-17 11:10:04
Metrics:
Views: 11
Export: