Švietimo organizacijos novatoriškumas-kaip prielaida sistemai : vidurinė-aukštoji mokykla-užtikrinti

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo organizacijos novatoriškumas-kaip prielaida sistemai: vidurinė-aukštoji mokykla-užtikrinti / Aldona Augustinienė, Brigita Janiūnaitė
In the Book:
Aukštasis mokslas - žinių visuomenei. Kaunas: Technologija, 2003. 181-204 p
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Prienai; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, ar gimnazijoje, kaip pagrindinį vidurinį išsilavinimą teikiančioje institucijoje, pasireiškia novatoriškos mokyklos bruožai. Ši problema yra ypač aktuali šiuolaikinės švietimo kaitos, mokyklų reformavimo ir tobulinimo kontekste. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje analizuojami novatoriškos mokyklos teoriniai aspektai: tradicinės ir šiuolaikinės organizacijos skiriamieji bruožai, novatoriškos mokyklos charakteristikos novatoriškos organizacijos kontekste. Antroje dalyje pristatoma atlikto tyrimo organizavimas ir metodika. Tyrimas atliktas naudojant anketinę apklausą bei dokumentų analizę. Anketą sudaro 14 dalių iš 68 uždarų klausimų. Tyrime dalyvavo dvi gimnazijos -miesto ir rajono centro (Kauno "Santaros ir Prienų "Žiburio gimnazijos). Apklausoje dalyvavo pedagogai, direktoriai ir pavaduotojai ugdymui. Iš 150 išdalintų buvo surinkta 114 pilnai užpildytų anketų. Tyrimas atliktas 2002 m. Trečiojoje -rezultatų dalyje, analizuojama kriterijaus "Novatoriškas potencialas" raiška. Nurodoma, kad tradicinės ir šiuolaikinės organizacijų tipai - mechaniškas ir organiškos organizacijos. Pateikiami šių sistemų apibūdinimai. Novatoriška organizacija gali būti laikoma tokia organizacija, kuri sėkmingai pritaiko daug originalių idėjų, efektyviai diegia naujoves ir randa būdus užtikrinti, kad individai, turintys gerų idėjų, galėtų jas ir plėtoti, tobulinti, neprimesdami to darbo organizacijai. Novatoriškos mokyklos bruožai apibrėžiami mokyklos gebėjimu diegti novaciją, atėjusią iš valstybės arba iš pačios mokyklos, ir gebėjimu priimti naujovę. Novatoriškumo kaip sisteminio reiškinio - pasireiškiančio visuose parametruose - tyrimo rezultatai neparodo.

ENThe results of the research on Features of the Innovative School in Gymnasium of Thesis for Educational Science: Master's Degree in Kaunas University of Technology are presented in this article The importance of this article lies in attempting at answering a problematic question: is it possible to find certain characteristic features of innovative school in gymnasium. A school, like any educational organisation needs new vision, because education performs its function in the best way, when its development surpasses the general development of society. It is obvious that the members of organisation have to develop, but the school has to become an organisation of new quality as well, i.e. it has to become a modem, organic, learning and innovative school. Step by step along with school accreditation gymnasium has to become the most important type of school, providing the basic and secondary education. Gymnasium will be capable of fulfilling its mission only if it works in a new way, creatively transforming traditions, being innovative organisation. In the first part theoretical aspects of the research (features of the traditional and nowadays organization, concept and features of innovative organization and innovative educational organization) are revealed. In the second one - the research instrument is presented and in the third part -summarized results of the expression of the features of innovative school in gymnasium are discussed (criteria: Respectability to innovations). [From the publication]

ISBN:
9955-09-378-1
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11682
Updated:
2013-04-28 17:19:55
Metrics:
Views: 22
Export: