Lietuvių kalbos kolokacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos kolokacijos
Alternative Title:
Collocations of the Lithuanian language
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.
Pages:
210 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Teoriniai ir metodologiniai pamatai — Tekstynai ir jų taikymas — Tekstyno samprata ir vertė: Tekstynų tipai; Lietuvių kalbos tekstynai — Tekstynų analizės priemonės ir produktai: Žodžių ir žodžių formų sąrašai; Konkordansai; Konkordanso analizė — Tekstynų lingvistikos esmė ir prasmė — Tekstynų lingvistikos statusas — Tekstynų lingvistikos ypatumai — Tekstynų lingvistika ir kitos kalbos teorijos — Teorinės tekstynų lingvistikos nuostatos: Kalbos fraziškumo principas; Išplėstinis reikšmės vienetas; Desemantizacija; Leksikos ir gramatikos vienovė — Kolokacijos samprata — Stabiliųjų žodžių junginių tyrinėjimų istorija ir aspektai: Stabiliųjų žodžių junginių tyrimo istorija; Šiandienis požiūris į kolokaciją; Kolokacijos ir metaforos — Kolokacijos ir frazeologija: Tradicinė frazeologijos samprata; Stabiliųjų žodžių junginių vardai; Frazeologijos centras ir paribiai; Kryžiažodžių frazeologija — Lietuvių kalbos kolokacijų žodynas — Kolokacijos ir natūraliosios kalbos apdorojimas — Dažniausi kolokacijų išgavimo būdai: Abipusės informacijos įvertis (Mutual Information score); T įvertis; Dice įvertis; Žodžių traukos tekste įvertis (gravity counts) — Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodyno ypatumai — Kolokacijų atkarpų transformavimas į frazes — Leksiniai-gramatiniai lietuvių kalbos kolokacijų modeliai — Leksinės-semantinės lietuvių kalbos kolokacijų ypatybės: Lietuvių kalbos kolokacijų metaforos; Kolokacijų frazeologija — Apibendrinamosios pastabos — Collocations of the Lithuanian Language — Literatūra.
Keywords:
LT
Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Leksikografija / Lexicography; Vertimas / Translation; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTMonografija priklauso tarpdisciplininei tekstynų ir kompiuterinės lingvistikos sričiai, skirta dažnai drauge vartojamų žodžių junginiams – kolokacijoms – aprašyti. Ir tekstynų, ir kompiuterinė lingvistika yra tarpdalykinė veiklos sritis, kurioje susiduria skirtingų mokslų atstovų – kalbininkų ir informatikų – požiūris į kalbą. Kolokacijos samprata pristatoma stabiliųjų žodžių junginių tyrimo tradicijos Vakarų Europoje ir dabartinės jos ištyrimo būklės kontekste. Apžvelgiamas kolokacijos termino atsiradimas, raida ir šiandienis turinys tekstynų lingvistikoje, įvairių Europos kalbų kolokacijų duomenų bazių ir žodynų rengimo patirtis. Daugiausia dėmesio skiriama labiausiai paplitusiems kolokacijų gavimo iš tekstynų būdams ir priemonėms, atskirai pristatomas naujas statistinių kolokacijų gavimo metodas iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“, aptariamos šiuo metodu gautos kolokacijos, jų transformavimas ir „Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodyno“ sudarymas. Remiantis sudarytuoju žodynu analizuojamos lietuviškųjų kolokacijų struktūrinės ir semantinės ypatybės, jų ryšys su frazeologija ir laisvaisiais žodžių junginiais, metaforiškumo laipsnis. Žodyną galima panaudoti kuriant mašininio vertimo sistemas, mat kolokacijos – tai frazės, dažnai verčiamos vienodai, tais pačiais kitos kalbos atitikmenimis, kurie irgi yra stabilūs. Monografija skirta lingvistams bei informatikams, besidomintiems mokslo problemomis ir konkrečiu jų taikymu elektroninei leksikografijai, automatinei kalbos analizei, mašininiam vertimui, informacijos gavimui ir bet kokioms kitoms kalbos technologijoms.Reikšminiai žodžiai: Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas; Daiktavardinių frazių žodynas; Frazeologizmas; Idioma; Kolokacija; Konkordansai; Leksikografija; Mašininis vertimas; Metafora; Tekstas; Tekstynas; Tekstynų lingvistika; Collocation; Computational linguistic; Concordance; Context; Corpus; Corpus of Contemporary Lithuanian; Dictionary of Nominal Collocational Phrases; Idiom; Lexicography; Machine translation; Metaphor; Phraseological unit.

ENThe monograph deals with an interdisciplinary topic of corpus and computational linguistics, i.e. collocation that is conceived as habitual co-occurrence of lexical items. The notion of collocation is presented in a wider context of the Western history of syntagmatic analysis of word combinations as well as present day perspective. The book discusses the appearance of the term "collocation", the development and status quo of its contents in various schools of linguistic thought, collocational resources in a number of languages of the world. Greater emphasis is given for the presentation and evaluation of the existing methods and statistical tools for the collocation extraction, a new method of extraction, applied for the Corpus of Contemporary Lithuanian, is described in detail. The results of the extraction, i.e. statistical collocations, are overviewed as well as their step-by-step transformation into the dictionary of Nominal Collocational Phrases. The collocations from the dictionary are analyzed from the point of view of structural and semantic features, their relationship with metaphors and idioms. The monograph is meant for linguists and computer science people that are keen on the problems of natural language description and processing and its application for the electronic lexicography, machine translation, information extraction and retrieval or any other related human language technologies. The book can also be used for teaching purposes in post-graduate studies. [From the publication]

ISBN:
9789955126560
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28925
Updated:
2021-02-02 20:53:34
Metrics:
Views: 152    Downloads: 38
Export: