Light verb constructions in Lithuanian: identification and classification

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Light verb constructions in Lithuanian: identification and classification
Alternative Title:
Leksinės analitinės konstrukcijos: nustatymas ir klasifikacija
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2020, Nr. 36, p. 5-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Verbal multi-word expression; Light verb construction; Annotation; Corpus; PARSEME COST Action IC1207.
Keywords:
EN
Annotation; Corpus; PARSEME COST Action IC1207; Verbal multi-word expression.
Summary / Abstract:

LTLeksinės analitinės konstrukcijos (LAK) – tai pastovieji žodžių junginiai, kuriuose, nors sintaksiškai daiktavardį valdo veiksmažodis, bet didžiausią reikšminį krūvį perteikia daiktavardis, o veiksmažodis yra išblukusios reikšmės (desemantizuotas), pvz., priimti sprendimą, atlikti analizę, vykdyti patikrinimus, daryti spaudimą. Lietuvių kalbos LAK – iki šiol mažai analizuotas pastoviųjų žodžių junginių tipas. Šios konstrukcijos tirtos vykdant PARSEME COST Action IC1207 projekto tęstinę veiklą, skirtą veiksmažodinių pastoviųjų žodžių junginių anotavimui daugiakalbiame tekstyne. Šiuo straipsniu norima pristatyti lietuvių kalbos LAK tyrimą, paremtą duomenimis iš 1-osios PARSEME daugiakalbio tekstyno versijos (2017). Straipsnyje aprašytas LAK nustatymo procesas remiantis semantiniais ir sintaksiniais LAK požymiais, analizuojamos LAK gramatinės ypatybės. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad lietuvių kalbos LAK yra rečiau nei kitose kalbose vartojami pastovieji žodžių junginiai: lietuviškoje daugiakalbio tekstyno (jį sudaro internetinės periodikos tekstai) dalyje (200 tūkst. žodžių tekstyne) tokios konstrukcijos sudaro apie 0,2 proc. (rasta 215 LAK). LAK sudarančius veiksmažodžius galima suklasifikuoti į dvi grupes: 1) veiksmažodžius, dažniausiai pasitaikančius lietuviškuose LAK, dėl dažnumo galima laikyti tipiškais desemantizuotais veiksmažodžiais (pvz., vykdyti, atlikti, daryti, turėti), ir 2) ne tokius tipiškus desemantizuotus veiksmažodžius, kurių grupėje užfiksuota didesnė leksemų įvairovė. Dauguma LAK sudarančių daiktavardžių turi priesagas -imas ir -ymas. Apie 40 proc. LAK vartosenos atvejų sudaro kolokacijos su 1–3 žodžių įsiterpimais tarp veiksmažodžio ir daiktavardžio. [Iš leidinio]

ENLight verb constructions (LVCs) are verb-noun constructions in which the noun carries the semantic meaning and the verb is semantically reduced, when compared with its main meaning, for example, atlikti analizę (‘to perform an analysis’). LVCs in Lithuanian have not been addressed much so far. The analysis of Lithuanian LVCs was carried out as a part of the PARSEME project on verbal identification of multiword expressions (MWE). This paper aims at presenting some initial findings on the identification of LVCs in Lithuanian, based on the 1st edition of the PARSEME shared-task results (2017). We describe the identification process according to the semantic and syntactic features of LVCs (PARSEME guidelines 1.0 2017) and discuss the grammatical features of the identified Lithuanian LVCs. LVCs seem to be less frequent in Lithuanian than in other languages: they make up about 0.2% (215 instances) of the analysed 200,000 token corpus. Based on the number of different LVCs, there seem to be two groups of verbs functioning as light verbs: a relatively small group of common light verbs used in the most prototypical examples of Lithuanian LVCs (e.g., vykdyti ‘to perform’, atlikti ‘to perform’, daryti ‘to do’, and turėti ‘to have’) and a larger group of less common light verbs. Most of the nouns in analysed LVCs have suffixes -imas and -ymas, which are the most typical Lithuanian suffixes for deriving a noun from a verb. Almost 40% of all LVCs are used with 1–3 words intervening between a verb and a noun. [From the publication]

DOI:
10.5755//j01.sal.0.36.22846
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87700
Updated:
2020-09-17 13:52:35
Metrics:
Views: 42    Downloads: 6
Export: