Lietuvių kalbos dvižodžių pastoviųjų junginių gramatinės kategorijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos dvižodžių pastoviųjų junginių gramatinės kategorijos
Alternative Title:
Grammatic categories of Lithuanian two-words multi-word expressions
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 115-143
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pastovieji junginiai; Gramatinės kategorijos; Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas; Multi-word expressions; Grammatical categories; Dictionary of Lithuanian Nominal Phrases.
Keywords:
LT
Pastovieji junginiai; Žodžio kaityba / Inflection; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
EN
Dictionary of Lithuanian Nominal Phrases; Grammatical categories; Multi-word expressions.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojami dvižodžiai pastovieji junginiai, kurie pateikti dviem ir daugiau formų „Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodyne“. Aptariami šių junginių, laikytinų tipiškomis kolokacijomis, gramatinių formų vartosenos ypatumai. Tyrimo tikslas - išsamiai išanalizuoti dvižodžių junginių gramatines kategorijas, didžiausią dėmesį skiriant linksniams; aprašyti, kaip koreliuoja linksniai ir jais išreiškiami sintaksiniai ryšiai. Straipsnyje pateikta statistinių duomenų apie veiksmažodžių ir vardažodžių gramatinių kategorijų pasiskirstymą, jie palyginti su gramatinių formų vartosena rašytinės ir sakytinės lietuvių kalbos tekstynuose. [Iš leidinio]

ENThis study focuses on two-word MWEs expressed by several grammatical forms in the Dictionary of Lithuanian Nominal Phrases. We analyse the distribution of grammatical categories in the two-word MWEs, which are mainly understood as typical collocations. The study aims to provide a detailed documentation of the usage of grammatical categories, with a specific emphasis on the case category, in order to show the correlations between each case and a particular syntactic function. The paper contributes to the description of grammatical features of Lithuanian MWEs by providing the quantitative distribution data of verbal and nominal categories, which are then contrasted with the usage of the same categories in written and spoken Lithuanian corpora. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63689
Updated:
2019-01-06 11:46:33
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: