Šiltas-šaltas lietuvių ir anglų kalbose: semantika ir vartosenos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiltas-šaltas lietuvių ir anglų kalbose: semantika ir vartosenos ypatumai
Alternative Title:
Warm-cold in Lithuanian and English: semantics and usage peculiarities
In the Journal:
Res humanitariae. 2014, t. 16, p. 340-359
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Temperatūros būdvardžiai; Semantinė analizė; Prototipas; Vertinimas; Konceptualioji metafora; Temperature adjectives; Semantic analysis; Prototype; Evaluation; Conceptual metaphor.
Keywords:
LT
Konceptualioji metafora; Prototipas; Semantika / Semantics; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Vertinimas; Anglų kalba / English language.
EN
Conceptual metaphor; Evaluation; Prototype; Semantic analysis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje semantiniu aspektu analizuojami antonimų porą sudarantys lietuvių kalbos būdvardžiai šiltas–šaltas ir jų ekvivalentai anglų kalboje – būdvardžiai warm–cold. Jų semantika ir vartosenos ypatumai aptariami ir lyginami remiantis gretinamų kalbų tekstynų – Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno ir Britų nacionalinio tekstyno – duomenimis. Taikant tekstynų lingvistikos metodus, nustatomas tiriamų būdvardžių junglumas, būdvardžiais žymimų ypatybių prototipai ir vertinimo tendencijos. Remiantis kognityvinės lingvistikos idėjomis (prototipų teorija ir konceptualiosios metaforos samprata), aptariama prototipinė būdvardžių temperatūros reikšmė ir metaforinės vartosenos atvejai. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the semantic analysis of antonymous Lithuanian adjectives šiltas– šaltas and their equivalents in English – adjectives warm–cold. Semantics and usage peculiarities of the adjectives are discussed and compared on the basis of corpus data, drawn from the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language and the British National Corpus. Methods of corpus linguistics are applied to reveal collocability of the adjectives, prototypes and evaluation of the qualities they denote. Prototypical temperature meaning of the adjectives and its metaphorical extensions are discussed in the framework of cognitive linguistics (prototype theory and conceptual metaphor theory). [From the publication]

DOI:
10.15181/ rh.v0i16.1029
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62957
Updated:
2018-12-17 13:56:02
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: