Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose
Alternative Title:
Heat metaphors in Lithuanian and English
In the Journal:
Filologija. 2014, Nr. 19, p. 133-148
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anglų kalba; Atributinės metaforos; Karščio metaforos; Kognityvinė lingvistika; Konceptualiosios; Konceptualiosios metaforos teorija; Metaforos teorija; Tekstyno pagrindu; Attribute metaphors; Cognitive linguistics; Conceptual metaphor theory; Corpora based; English language; Heat metaphors.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Atributinės metaforos; Karščio metaforos; Kognityvinė lingvistika; Konceptualiosios; Konceptualiosios metaforos teorija; Metaforos teorija; Tekstyno pagrindu; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Attribute metaphors; Cognitive linguistics; Conceptual metaphor theory; Corpora based; Heat metaphors.
Summary / Abstract:

LTRemiantis konceptualiosios metaforos teorija, straipsnyje aprašomos ir lyginamos karščio metaforos ir jų raiškos ypatumai lietuvių ir anglų kalbose. Metaforos nustatytos tiriant karščio konceptą reprezentuojančių leksemų (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) ir metaforinių vedinių (pvz., karščiuotis, įkarštis, hothead, hot-tempered) vartoseną gretinamų kalbų tekstynuose – Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne ir Britų nacionaliniame tekstyne. Tyrimas patvirtina karščio kaip metaforų ištakos srities produktyvumą – atributinėmis karščio metaforomis abiejose kalbose apibūdinamos emocijos, jų raiška, žmogaus būdo savybės, su žmogaus veikla susiję procesai, reiškiniai ir kt. Dažniausiai metaforizuojamas požymis – intensyvumas (ypač emocijų); kaip nemalonus, varginantis pojūtis karštis taip pat metaforizuoja įtemptas, pavojingas situacijas, o siejamas su šviežumu – naujausius, ką tik įvykusius dalykus, skubius veiksmus. Nors šios metaforos būdingos abiem kalboms, jų raiška sutampa tik iš dalies – pastebimi struktūriniai, gramatiniai metaforinių pasakymų skirtumai, saviti frazeologiniai junginiai, skirtingas atskirų leksemų junglumas. Anglų kalboje realizuojama daugiau karščio metaforų – būdvardžiu hot apibūdinama ir tai, kas populiaru, madinga, teigiamai vertinama dėl geros kokybės, o sinestetinėmis karščio metaforomis reiškiamas intensyvus, aštrus skonis ir spalvų ryškumas. [Iš leidinio]

ENWithin the framework of conceptual metaphor theory, the article analyzes and contrasts heat metaphors and their realization features in Lithuanian and English. Metaphor identification is based on the use of lexemes representing the concept of heat (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) and metaphoric derivatives (e.g., karščiuotis, įkarštis, hothead, hot-tempered) in the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language and the British National Corpus. The study confirms the productivity of heat as a source domain – in both languages heat metaphors (as attribute metaphors) describe emotions, their expression, human qualities, processes and issues related to human activity. Most frequently heat metaphorizes the intensity of abstracts, esp. emotions. As an uncomfortable sensation it also refers to difficult, dangerous situations and describes things and events that are most recent, newly made or urgent (through metonymic relation to freshness). These metaphors are realized in both languages, yet their linguistic expressions differ – one can observe structural, grammatical differences, specific phraseological units, different collocability of certain lexemes, etc. More heat metaphors are realized in English – hot describes popular, fashionable items, good quality things as well as pungent, spicy food and intense colours (cases of synaesthesia). [From the publication]

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56843
Updated:
2020-12-08 14:27:40
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: