Dėl kai kurių lietuvių kalbos linksnių ir prielinksnių vartosenos atvejų kodifikacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl kai kurių lietuvių kalbos linksnių ir prielinksnių vartosenos atvejų kodifikacijos
Alternative Title:
Codification of some usage cases of Lithuanian language cases and prepositions
In the Journal:
Santalka: filologija, edukologija. 2013, t. 21, Nr. 2, p. 170-176
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kodifikacija; Linksnis; Norma; Prielinksnis; Sintaksė; Case; Codification; Norm; Preposition; Syntax.
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kodifikacija; Norma; Sintaksė.
EN
Case; Codification; Norm; Syntax.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas kai kurių linksnių ir prielinksnių vartosenos santykis su „Kalbos patarimų“ sintaksės knygelėse fiksuotomis normomis. Aptariama prielinksnio greta su kilmininku vartosena išskirties reikšme, būdvardiškojo įnagininko vartosena konstrukcijose su veiksmažodžiu (pa)virsti ir kai kurie polinksnio dėka norminamojo vertinimo aspektai. Daugiausia dėmesio skiriama tam tikrų abejonių keliančiam minėtų linksnių ir prielinksnių konstrukcijų (ne)norminiam vertinimui, jų pateikčiai norminamuosiuose šaltiniuose, tų atvejų tolesnės kodifikacijos perspektyvai aptarti. Straipsnyje remiamasi gausia empirine medžiaga: pavyzdžiais iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“, interneto ir kitų dabartinės vartosenos tekstų. [Iš leidinio]

ENPresent article is related to analysing several cases of the relationship between usage of cases and prepositions with the norms indicated in the syntax booklet "Language Advice". The article is a discussion regarding some normative evaluation aspects regarding the usage of the preposition "greta" (next to) having the meaning of exception (exclusion), usage of the adjectivised instrumental case in constructions with the verb "(pa)virsti" (to turn, to become, to grow, to get) and some cases of the postposition "dėka" (with the help of). Utmost attention is paid to discussion of (non)normative evaluation of some constructions including usage of the said cases and prepositions that are doubtful in some aspects, their presentation in normative sources and further prospects related to further codification of the said cases. The article is based on vast empirical materials: examples from the "Corpus of the Contemporary Lithuanian", the Internet and other texts related to contemporary usage. [From the publication]

DOI:
10.3846/cpe.2013.18
ISSN:
2335-7711
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53329
Updated:
2018-12-17 13:42:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: