Studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime problema: situacija ir perspektyva
Alternative Title:
Students and problems, related to social participation in academic life: situation and prospects
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 1 (54), p. 103-122
Keywords:
LT
Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Socialinis aktyvumas / Social activity; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTSocialinis dalyvavimas labai svarbus kiekvieno jauno žmogaus gyvenime, nes dalyvaudami visuomeninėje veikloje studentai ugdosi gebėjimus, įgyja darbinės, organizacinės veiklos patirties, plečia savo socialinį kapitalą tuo užsitikrindami sėkmingos karjeros galimybes. Aukštosios mokyklos savo veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numato studentų socialinį dalyvavimą ir viešoje erdvėje deklaruoja siekį tinkamai parengti savo studentus profesinei karjerai. Todėl studentų socialinio dalyvavimo aukštosios mokyklos gyvenime situacijos analizė yra aktuali ir naudinga. Šiame straipsnyje socialinis dalyvavimas pristatomas per pilietiškumo, savanorystės veiklas, analizuojama socialinio kapitalo įtaka projektuojant karjerą, atskleidžiamas studentų socialinio dalyvavimo Lietuvos aukštosiose mokyklose problemos ištirtumas ir tokių tyrimų būtinumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietiškumas; Savanorystė; Socialinis dalyvavimas; Socialinis kapitalas; Citizenship; Civil activity; Social capital; Social participation; Volunteering.

ENSocial participation is very important for each young person’s life, because participating in community activities students develop their skills, gain working and organizational experience, expand their social capital while gaining more successful career opportunities. High schools in there regulating documents provide students participation in social and public areas to properly prepare students for professional careers. Therefore, students’ social involvement, in there high school life, situation analysis is relevant and useful. This article presents the social participation through civic, volunteer activities, analyzes the impact of social capital while participating in high schools of Lithuania social life. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28713
Updated:
2018-12-17 12:57:52
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: