Pilietinės visuomenės ir pilietiškumo diskursai modernioje demokratijos refleksijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietinės visuomenės ir pilietiškumo diskursai modernioje demokratijos refleksijoje
Alternative Title:
Discourses of civil society and civility in the reflection of modern democracy
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 11, p. 26-33
Keywords:
LT
Pilietiškumas / Civic behavior; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama pilietinės visuomenės ir demokratijos santykių interpretacijų įvairovė. Aptariamos pilietinės visuomenės ir pilietiškumo diskursų implikacijos modernioms demokratijos teorijoms. Per liberalios pilietinės visuomenės ir respublikoniškos pilietiškumo tradicijų sąveikos prizmę parodomas Vidurio ir Rytų Europos šalių pokomunistinės transformacijos procesų teorinis įprasminimas. Gvildenamas tradicinių pilietinės visuomenės ir pilietiškumo koncepcijų ribotumas ir teoriniai bandymai spręsti skirtingų diskursų sąlygotą modernios demokratijos dilemą. Siūloma Lietuvos visuomenės ir socialinių mokslų realią būklę ir galimybes įkūnijanti pilietinės visuomenės ir pilietiškumo diskursų sutaikymo teorinės rekonstrukcijos galimybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pilietinė visuomenė; Pilietiškumas; Dalyvavimas; Modernioji demokratija; Diskursas; Demokratijos teorijos; Civil society; Civility; Participation; Modern democracy; Discourse; Theoroes of democracy.

ENThe article analyses the diversity of interpretations of the relations between civil society and democracy. The implications of the civil society and good citizenship discourses to modern theories of democracy are discussed. The interaction between the liberal civil society and the republican good citizenship traditions offers a perspective for the theoretical conceptualisation of the post-communist transformation processes in Central and Eastern Europe. The article examines the limitations of the traditional conceptions of civil society and good citizenship and the theoretical attempts at resolving the dilemma of modern democracy conditioned by different discourses. The article proposes a theoretical reconstruction of the reconciliation between the civil society and good citizenship discourses, embodying the actual condition and the capabilities of the Lithuanian society and social sciences.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3807
Updated:
2018-12-20 23:06:18
Metrics:
Views: 36    Downloads: 6
Export: