Studentų aktyvinimas pedagoginiame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų aktyvinimas pedagoginiame procese
Alternative Title:
Activating Students in the Pedagogical Process
In the Book:
Akademinė edukologija. 2. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2006. P. 416-427. (Lietuvos mokslas ; kn. 59)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aktyvinimas; Studentai; Mokymo procesas; Making more active; Students; Learning process.
Keywords:
LT
Aktyvinimas; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo numatytos vizijos (moderni Lietuvos tauta, demokratinė valstybė, atvira visuomenė) prielaida – ugdomasis asmuo, jo branda , sąmoningumas, atsakomybės jausmas, gebėjimas aktyviai veikti , kurti ir pan. Norint realizuoti šią viziją reikia tobulinti ugdymo procesą. Ugdymo proceso sėkmė suprantama kaip sąlygų sudarymas ugdytiniui gauti ir įgyti galias (fizines, dvasines, protines) kūrybiškai perimti kultūrinį tautos paveldą, mokymo ir auklėjimo turinį, jį pažinti ir patirti. Ugdymo procese kritinis vaidmuo priklauso pedagogui, kuris dirba su paaugliais ir skiepija idėjas. Pedagogų parengimas ir aktyvus įsitraukimas į asmenybės ugdymo procesą išlieka svarbiausia teorine ir praktine ugdymo problema. Šiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas- atskleisti būsimų mokytojų požiūrį į opius ugdymo klausimus, nustatyti studentų pasirengimo galimybes dirbti reformuotoje mokykloje. Tyrimas atliktas 1996-1999 metais anketinės apklausos būdu. [Iš leidinio]

ENThe precondition of visions anticipated in education (modern Lithuanian nation, a democratic state, and an open society) is the educated person, one’s maturity, consciousness, sense of responsibility, an ability to be active and create, and etc. In order to implement this vision, the educational process needs to be improved. Success of an educational process is perceived as establishment of conditions for a student to gain and obtain abilities (physical, spiritual, and mental) to creatively take-over a cultural national heritage, as well as the content of upbringing, and also get acquainted with it and gain related experience. The critical role in the educational process belongs to a pedagogue, who works with teenagers and indoctrinates ideas. Training and active involvement of pedagogues into the process of development of a personality remains the most important theoretical and practical problem of education. This article introduces a research, which aims at revealing the attitude of future teachers towards acute issues of education, and ascertains readiness of students to work in a reformed school. The research was made in 1996-1999 with the help of a questionnaire.

ISBN:
99867952320
ISSN:
1392-4044
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8783
Updated:
2017-02-15 16:35:10
Metrics:
Views: 12
Export: