Politinis dalyvavimas ir socialinė aplinka Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinis dalyvavimas ir socialinė aplinka Lietuvoje
Alternative Title:
Political participation and social environment
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2002, Nr. 2 (9), p. 81-89
Taip pat paskelbta ir knygoje: Lietuvos sociologija amžių sandūroje / atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Anelė Vosyliūtė. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas, 2001
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Politinis dalyvavimas; Socialiniai tinklai; Socialinė aplinka; Socialinė komunikacija; Socialinė struktūra; Tarpasmeniniai ryšiai; Lithuania; Marginal groups; Political Participation; Social Environment; Social communication; Social networks; Social structure.
Keywords:
LT
Politika / Politics; Socialinė aplinka; Socialinė komunikacija; Socialinė struktūra; Socialiniai tinklai; Tarpasmeniniai ryšiai.
Summary / Abstract:

LTPiliečių politinis dalyvavimas yra būtina demokratinės valstybės funkcionavimo ir stabilumo užtikrinimo sąlyga. Tyrimo tikslas – nustatyti socialinės aplinkos poveikį piliečių politiniam dalyvavimui. Tyrimo metodas – literatūros šaltinių analizė bei daugiapakopės stratifikuotos apklausos, atliktos Lietuvoje 1999 m., duomenų analizė. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad asmenų, su kuriais individas diskutuoja politiniais klausimais, skaičius daro poveikį individo politiniam dalyvavimui. Tyrimo rezultatai pagrindžia išvadą, kad klasikinis individo socio-ekonominio statuso modelis tik iš dalies paaiškina individų politinį dalyvavimą, nes neatsako į klausimą, kodėl tam tikra žemo socio-ekonominio statuso individų dalis dalyvauja politiniame procese ir kodėl tam tikra aukšto statuso individų dalis politiniame procese nedalyvauja. Duomenų analizė patvirtina prielaidą, kad minėtų marginalinių grupių elgesį galima paaiškinti socialinės aplinkos poveikiu, t.y. tam tikrais atvejais socialinė aplinka gali skatinti žemo socio-ekonominio statuso individus dalyvauti politinėje veikloje, o aukšto socio-ekonominio statuso individus nedalyvauti šioje veikloje. [Iš leidinio]

ENModern democratic policy is essentially grounded on participation of citizens in public decision-making process. The focus of the study was the impact of social environment on political participation. The method of study was survey sample data analysis. The results of analysis reflect relationship between number of people whom respondent discuss about political and societal matters and political participation. Data analysis confirm an assumption that social environment has impact on political behaviour, i.e. in some cases social environment could encourage low status group political participation or discourage high status group political participation. [From the publication]

ISBN:
9955531029
ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13020
Updated:
2018-12-17 11:01:05
Metrics:
Views: 54    Downloads: 6
Export: