Lietuvos studentų socialiniai ryšiai: diagnostinis tyrimas naudojant socialinio tinklo matricą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentų socialiniai ryšiai: diagnostinis tyrimas naudojant socialinio tinklo matricą
Alternative Title:
Social ties of the Lithuanian students: diagnostics; research in using the social network matrix
In the Journal:
Psichologija. 2004, t. 30, p. 32-46
Keywords:
LT
Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikti Lietuvos studentų socialinio tinklo empirinio tyrimo duomenys. Tyrimo priemonė yra socialinio tinklo matrica (7X5). Tai 7 socialinio tinklo subjektai: tėvai, broliai, sutuoktiniai, draugai, giminaičiai, kaimynai, bendramoksliai ir 5 socialinio tinklo funkcijos: finansinė pagalba, pastogės suteikimas, emocinė ir kt. pagalba. Remiantis MDS modeliu ir kitais rodikliais pateikti kai kurie tinklo matricos konstrukcinio validumo argumentai. Konstatuotas asimetriškai ryškus finansinės pagalbos funkcijos vyravimas. Empiriškai nustatyta tinklo struktūra traktuojama kaip kultūriškai specifiška ir ją bandoma interpretuoti modernizacijos sąvokos ir materialių bei postmaterialių vertybių teorijos kontekste. Formuluojamos konkrečios hipotezės, reikalaujančios detalesnių tarpkultūrinių tyrimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studentų socialiniai ryšiai; Socialinio tinklo matrica; Social network of Lithuanian students; The "Matrix of Social Network".

ENThe article analyses the definition of a social network and its treatment, discusses the tradition of empirical research, schools, as well as several contemporary studies The research instrument is the social network matrix (7X5). The matrix involves 7 social network subjects, namely, parents, siblings, spouses, friends, relatives, neighbours, schoolmates, and 5 social network functions, such as financial support, accommodation, emotional support. Based on the Multi-Dimensional Scaling model, as well as on the other indices, the article presents several arguments for the matrix’s constructional validity. The asymmetrically marked domineering of the financial support function is evident. It might be explained in the terms of specificity of the student population, or the social and economic conditions in Lithuania. Empirically defined network structure is treated as culturally specific, and is tried to be interpreted in the context of materialistic and post-materialistic value theory and modernization concept. There are particular hypotheses that require more detailed cross-cultural studies. After the regulatory base has been supplied, the method of the social network matrix could be treated as an independent diagnostic instrument in the future. For this reason the authors of this article are ready to provide all interested researchers with the information necessary for the regulatory and correct intercultural comparison.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9740
Updated:
2018-12-17 11:21:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: