Modernių veiklos vertinimo sistemų įtaka įmonės valdymui globalizacijos laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Modernių veiklos vertinimo sistemų įtaka įmonės valdymui globalizacijos laikotarpiu
Alternative Title:
Influence of modern systems in assessment of activities on enterprise administration in a period of globalization
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 715-722
Keywords:
LT
veiklos vertinimas; modernios veiklos vertinimo sistemos; sprendimo priimimas..
EN
assessment of activities; modern systems in assessment of activities; decision making..
Summary / Abstract:

LTPasaulinės konkurencinės rinkos sąlygomis veiklos vertinimas tampa svarbia ekonomine problema. Šiuolaikinėje organizacijoje kokybišką veiklos matavimą lemia ne vienas, o grupė rodiklių, kurie yra svarbiausi matavimo posistemio elementai. Sėkmingą verslą garantuoja informacija apie kiekvieno produkto ar vartotojo pelningumą, bei atskirų padalinių veiklos efektyvumą. Tyrimai parodė, kad nė vienas esamu moderniu vertinimo modeliu nėra visapusiškai pranašesnis už kitus. Todėl būtina gilintis į šių vertinimo modeliu esme bei prigimtį ir jo nauda konkrečioje organizacijoje. Nes modernių valdymo sistemų diegimas reikalingas, tai garantuoja savalaikę, kokybišką informaciją apie organizacijos veiklą, kuri yra efektyvaus sprendimų priėmimo pagrindas, dirbant sudėtingomis ekonominėmis ir teisinėmis sąlygomis, kokios šiandien yra Lietuvoje. Aprašyta tyrimo metodologija ir pateikta atlikto tyrimo duomenų analizė. Išvados, susiję su veiklos valdymu ir vertinimu, padarytos remiantis atlikta analize bei jos rezultatais. Rezultatai parodė, kad subalansuota rodiklių sistema, laikoma strateginiu veiklos valdymo ir kontrolės priemone, tirtuose pavyzdžiuose naudojama vidutiniškai dažnai. [Iš leidinio]

ENValuation as a problem has become relevant in economic systems, because world economy is on the move towards globalization and open capital. The assessment of qualified activity in a modern organization is determined by a group of indices, which are the most important elements in subsystem valuation. Information about the profitability of every product or consumer and the effectiveness of individual subdivision guarantees successful business. The assessment of activities becomes an important economical problem in the conditions of world competitive market. Theoretical investigations have proved that none of present modern models of assessment has preference on others. Therefore it is necessary to go into the question of the essence, nature and benefit of an assessment model in a particular organization. Implementation of modern administration systems is needful because it guarantees well-timed and qualified information about the activities of an organization. It is the evidence of effective decision making while working in complicated economical and juridical circumstances in nowadays Lithuania. Performing survey and comparing the results only such problems that have been presented in all participating countries are included into the analysis. The performed analysis of data has been described and presented using the methods of empiric investigation. The findings on administration and assessment of activities have been fulfilled in accordance with the results of analysis. The results present that a balanced system of indices that is considered to be a means of strategic administration and control of activities is used moderately often. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22306
Updated:
2018-12-17 12:31:25
Metrics:
Views: 69    Downloads: 7
Export: