Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009.
Pages:
183 p
Notes:
Disertacija rengta 2005-2009 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2009. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Formation of the multidimensional performance measurement system Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 55 p. : schem
Summary / Abstract:

LTDidėjantis mokslininkų ir praktikų dėmesys organizacijos veiklos vertinimo problematikai skatina nagrinėti organizacijos veiklos vertinimo, kaip vadybos tyrimų objekto, aktualijas. Aktualu tampa nagrinėti, kokia turi būti organizacijos veiklos vertinimo sistema, kuri, organizacijoms vykdant veiklą kintančioje aplinkoje, užtikrintų kompleksinį organizacijos veiklos vertinimą ir panaudotų vertinimo rezultatus organizacijos valdyme. Disertacijoje nagrinėjamos organizacijos veiklos vertinimo sampratos, vertinimo ryšys su organizacijos valdymu, požiūriai į organizacijos veiklos vertinimą, atliekama organizacijos veiklos vertinimo sistemų apžvalga ir palyginamoji analizė, formuluojamos organizacijos veiklos vertinimo sistemų vystymo kryptys, analizuojamos organizacijos veiklos vertinimo sistemos pasirinkimo problemos. Atlikus empirinį tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo poreikį Lietuvos verslo organizacijose, pateikiami rezultatai. Atsižvelgiant į kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimo teorinį ir praktinį poreikį, kuriama kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistema, apibrėžianti sistemos funkcijas, vertinimo elementus ir procesus. Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos praktinio įgyvendinimo tikslais nustatomi kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimo etapai ir kuriamos konkrečios priemonės kiekvieno etapo įgyvendinimui. Siekiant patvirtinti pateiktų pasiūlymų tinkamumą naudoti praktinėje situacijoje, atliekama sukurtų kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimo priemonių patikra konkrečioje organizacijoje.

ENThe increasing attention by scientists and practicians to the problems of evaluation of organizations’ activities urges to examine the issues of evaluation of organizations’ activities as an object of management studies. It becomes relevant to examine the system of evaluation of organizations’ activities, which would ensure a complex evaluation of organizations’ activities and use the results of the evaluation in management of organizations, when an organization performs its activities in a changing environment. The thesis examines the concepts of evaluation of organizations’ activities, relation between evaluation and management, overviews and performs a comparative analysis of the systems of evaluation, formulates directions of development of the systems and analyzes the problems, pertaining to choice of the system. Upon performing an empirical study, aimed at identification of the need for complex evaluation in Lithuanian business organizations, the results are provided. Taking into consideration the theoretical and practical need for formation of the system for complex evaluation of organizations’ activities, the functions, evaluation elements and processes of the system are defined. For the purposes of practical implementation of the system for complex evaluation of organizations’ activities, the phases of formation of the system are identified and the specific measures for implementation of each phase are developed. In order to verify the suitability of the provided proposals to be used in a practical situation, the verification of the developed tools for formation of the system for complex evaluation of organizations’ activities is performed in the specific organizations.

ISBN:
9789955124733
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19574
Updated:
2022-02-07 20:08:24
Metrics:
Views: 22
Export: