Information models for assessment and management of development trends : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information models for assessment and management of development trends: recenzija
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2008, t. 14, Nr.3, p. 444-447
Recenzuojama knyga: Plėtros krypčių vertinimo ir valdymo informaciniai modeliai Vilnius: Technika, 2007 406 p.
Keywords:
LT
Darni plėtra; Metodologiniai aspektai; Statistiniai metodai.
EN
Sustainable development; Methodological aspects; Statistical methods.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojama V.Rudzkienės ir M.Burinskienės monografija "Plėtros krypčių vertinimo ir valdymo informaciniai modeliai". Knygoje nagrinėjama miestų ir regionų darni plėtra - tai yra tai, kas globalinio klimato pasikeitimo fone yra laikoma būtina sąlyga tolimesniam vystymuisi. Nagrinėjama Lietuva kaip šalis, kuri per paskutinę dekadą patyrė fundamentalius transformacijos procesus. Monografijos autorės nustato indikatorius, siekdamos sukurti "kriterijų sistemą" darniai plėtrai įvertinti. Parenkami indikatoriai, atspindintys būtent Lietuvos situaciją. Trečiame skyriuje išsamiai išnagrinėta visa eilė teorijų ir koncepcijų, aiškinančių, kas tai yra "vystymasis". Monografija yra puikus ir labai naudingas mokslinis darbas dviem aspektais: viena vertus, tai puikus šaltinis mokslinei diskusijai ir darbui su abiem indikatorių sistemomis skirtomis darniai plėtrai ir sudėtingų procesų modeliavimui. Kita vertus, jame sukurtas rišlus ir nuoseklus modelis darnios plėtros analizavimui ir planavimui tiek teoriniame tiek praktiniame lygmenyje, pritaikytas Lietuvos Molėtų regionui. Tokiu būdu studija gali pasitarnauti skaitytojui - ypač jei jis ar ji yra planuotojai - kaip parankinė knyga, o taip pat kaip motyvacija ir stimulas giliau atspindėti politinius besivystančio regiono ar tautos tikslus ir strategijas, būtinas šiems tikslams pasiekti. Recenzijos autorės nuomone, dėl mokslinio solidumo ir praktinio panaudojamumo monografija sulauks daug dėmesio tiek tarp mokslininkų, tiek tarp politikų, ne tik šalies viduje, bet ir užsienyje.

ENThe article analyzes V. Rudzkienė and M. Burinskienė’s monograph “Plėtros Krypčių Vertinimo ir Valdymo Informaciniai Modeliai”. The book examines the harmonious development of cities and regions, which is held a necessary prerequisite for the further development in the environment of the global climatic changes. Lithuania is examined as a country, which, during the last decade, experienced fundamental transformation processes. The authors of the monograph identify the indicators, reflecting the situation in Lithuania, for the purpose of development of the “system of criteria” for evaluation of the harmonious development. The third chapter of the monograph provides the comprehensive analysis of the entire range of theories and concepts, explaining the “development”. The monograph is a perfect and very useful scientific study in two aspects: on one hand, it is a splendid source for scientific discussions and working with both indicators systems for the purpose of modeling of the harmonious development and complex processes, on the other hand, it provides a coherent model for analysis and planning of harmonious development both on the theoretical and practical level, applicable to the Molėtai region of Lithuania. In this way the study can be useful to the reader, especially if he/she is a planner, as a manual and as a motivation and stimulus to strive for a deeper reflection of the political aims of the developing region or nation and the strategies, necessary for reaching the said targets. In the opinion of the author of the review, due to its scientific weight and the practical applicability the monograph will attain significant attention both among scientists and politicians both domestically and internationally.

ISBN:
9789955282174
ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17022
Updated:
2021-04-14 15:40:10
Metrics:
Views: 5
Export: