Tiesioginių užsienio investicijų Baltijos šalyse tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų Baltijos šalyse tyrimas
Alternative Title:
Analysis of foreign direct investment in the Baltic States
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2007, [t.] 8, Nr. 3, p. 153-160
Keywords:
LT
Tiesioginės užsienio investicijos; Bendrasis vidaus produktas; Eksportas; Investicijas lemiantys veiksniai; Kiekybinis įvertinimas; Baltijos šalys (Baltic states).
EN
Foreign direct investment; Gross domestic product; Export; Factors cousing foreign direct investment; quantitative analysis; Baltic states.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kiek tiesioginės užsienio investicijos lemia Baltijos šalių bendrąjį vidaus produktą ir eksportą. Atskirai tiriama, kokie veiksniai daro įtaką tiesioginių užsienio investicijų srautams į šalis. Straipsnyje suformuluotos prielaidos apie konkrečius sąryšius tarp tiesioginių užsienio investicijų, bendrojo vidaus produkto, eksporto, mokesčių naštos, rinkos dydžio ir kt. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Prielaidoms tikrinti naudojama koreliacinė analizė, reikšmingumui įvertinti -Stjudento kriterijaus metodas. Kiekybinis atskirų sąryšių įvertinimas leidžia palyginti ir ekonomiškai interpretuoti tiesioginių užsienio investicijų vaidmenį Baltijos šalių ekonomikoje, leidžia suformuoti valstybių požiūrį į tiesioginių užsienio investicijų skatinimą. [Iš leidinio]

ENInfluence of foreign direct investment on the gross domestic product and export of Baltic States is being analyzed. A separate part of research includes the analysis of the factors influencing the flows of foreign direct investments in the countries. The hypotheses that were stated concentrate on relationships between foreign direct investment, gross domestic product, export, tax burden, market size, etc. in Lithuania, Latvia and Estonia. In order to check the hypotheses the correlation analysis and the Student's criteria method are being used. Quantitative analysis of separate relations enables to compare and economically interpret the role of foreign direct investment in the Baltic countries economies and allows forming the attitude of states towards the stimulation of foreign direct investment. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18099
Updated:
2018-12-17 12:05:12
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: