Zum heckenfunktionalen potenzial von unpersönlichen konstruktionen im Deutschen und im Litauischen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum heckenfunktionalen potenzial von unpersönlichen konstruktionen im Deutschen und im Litauischen
Alternative Title:
Vokiškų ir lietuviškų beasmenių konstrukcijų hedžingo funkcijos
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2010, Nr. 16, p. 10-14
Keywords:
LT
Beasmeniai sakiniai; Beasmeniškumo raiška; Beasmenės konstrukcijos; Beasmenės sakinio konstrukcijos; Hedžingas; Hedžingo funkcijos sakinyje; Hedžingo funkcijos vokiečių ir lietuvių kalbose; Politikų kalbos.
EN
Hedging; Hedging functions in Germany and Lithuanian; Hedging functions in a sentence; Impersonal constructions; Impersonal expressions; Impersonal sentences; Non - personal sentence constructions; Political speeches.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos beasmenės ir joms artimos konstrukcijos vokiečių ir lietuvių kalbose. Remiantis vokiškai kalbančių ir lietuvių politikų kalbomis siekiama palyginti beasmenių sakinių sudarymo galimybes ir nustatyti juose hedžingo funkcijas. Pagrindinė komunikacinė-pragmatinė hedžingo priemonių funkcija yra tam tikros perspektyvos kalbėtojui arba klausytojui suteikimas. Iš šios pagrindinės funkcijos kildinamos tokios funkcijos: asmeninio požiūrio raiška vertinant ir komentuojant, subjektyvinimas, silpninimas ir apribojimas, tarpasmeninimas ir beasmeniškumas. Kalbinės beasmeniškumo priemonės apima įvairias beasmenes ir joms artimas konstrukcijas ir gali at likti tekste tokias hedžingo funkcijas: neapibrėžtumas, kuris kyla dėl kalbėtojo netikrumo, nepakankamos informacijos kiekio ar dėl sąmoningo silpninimo ir apribojimo, atsiribojimas nuo pasakymo turinio, vualizavimas, apsisaugojimas nuo galimos kritikos ir komunikacinė mandagumo strategija. Beasmenių konstrukcijų vartosena ypač paplitusi vokiškai kalbančių politikų kalbose ir yra viena iš pagrindinių hedžingo funkcijų. Nors ir vokiečių, ir lietuvių kalbose aptinkama gausi beasmeniškumo raiškos įvairovė, tačiau beveik dvigubai dažnesnė beasmeniškumo priemonių vartosena vokiškai kalbančių politikų kalbose galėtų reikšti kultūros sąlygotus skirtumus. [Iš leidinio]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26892
Updated:
2018-12-17 12:44:56
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: