Heckenausdrücke im politischen Diskurs (eine kontrastive Analyse Deutsch-Litauisch) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Heckenausdrücke im politischen Diskurs (eine kontrastive Analyse Deutsch-Litauisch): disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
197 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Hedžingo priemonės politiniame diskurse (lyginamoji vokiečių ir lietuvių kalbų analizė) Kaunas, 2007 29 p
Summary / Abstract:

LTDaktaro disertacijoje tiriami hedžingo priemonių vartosenos panašumai, skirtumai vokiečių ir lietuvių kalbose bei aptariamos jų vertimo galimybės politiniame diskurse. Darbe analizuojamos semantinės–kognityvinės, komunikacinės–pragmatinės hedžingo priemonių ypatybės, kiekybiškai ir kokybiškai tiriamos bei lyginamos komunikacinės–pragmatinės hedžingo funkcijos vokiečių ir lietuvių kalbose. Tiriamas daugiau nei šimto vokiškai kalbančių ir lietuvių politikų kalbų tekstynas. Naudojami aprašomasis, analitinis, lyginamasis, statistinis metodas bei žvalgomasis tyrimas. Žvalgomojo tyrimo rezultatų analizės metu pristatomos hedžingo priemonių vertimo problemos iš vokiečių į lietuvių ir iš lietuvių į vokiečių kalbas, pateikiami galimi jų sprendimo būdai. [LMT]

ENSimilarities and differences in the use of Hedging Measures in the German and Lithuanian languages are researched in this doctoral thesis. And their evaluation possibilities in political discourse are discussed. Semantic-cognitive, communicational-pragmatic particularities of Hedging Measures are analysed in the paper; communicational-pragmatic Hedging functions are qualitatively and quantitatively researched and compared in the German and Lithuanian languages. The texts of speeches of more than one hundred German speaking and Lithuanian politics are explored. Descriptive, analytical, comparative, and statistical methods, as well as exploratory research, are used. During the analysis of the exploratory research results, issues of Hedging Measure translation from German to Lithuanian and from Lithuanian to German are presented and possible solutions are provided.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11549
Updated:
2022-02-18 16:35:25
Metrics:
Views: 22
Export: