Bevardės giminės dalyvių konstrukcijos su kiekybinės reikšmės junginiais bendrinėje lietuvių kalboje ir jų atitikmenys latvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bevardės giminės dalyvių konstrukcijos su kiekybinės reikšmės junginiais bendrinėje lietuvių kalboje ir jų atitikmenys latvių kalboje
In the Journal:
Kalbotyra. 2004, t. 53 (1), p. 93-99
Keywords:
LT
bevardė giminė; dalyvių konstrukcija; sintaktinis modelis; bendrinė lietuvių kalba; latvių kalba; kiekybinė reikšmė.
EN
neuter-gender; participial constructions; syntactic model; Standard Lithuanian; Latvian; meaning of quantity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas -- sinchroniškai paanalizuoti gana produktyvų bendrinėje lietuvių kalboje bevardės giminės dalyvių konstrukcijų su kiekybinės reikšmės junginiais tipą. Straipsnyje nagrinėjama tokių predikatinių konstrukcijų struktūra, sąveika su kuriais ne kuriais sintaksiniais modeliais. Straipsnio autorius taip pat aptaria semantines ir modalines aptariamųjų konstrukcijų savybes, sugretina jas su atitinkamomis latvių kalbos konstrukcijomis. Straipsnyje remiamasi pavyzdžiais (iš viso -- 176), kurie surinkti iš periodinės spaudos ir įvairių lietuvių autorių tekstų.

ENThis article makes a synchronic analysis of neuter-gender participial constructions with constructs having the meaning of quantity in Standard Lithuanian. The article also analyses the syntactic and semantic functions of the constructions. The structure of neuter-gender participial constructions with constructs having the meaning of quantity is compared with other syntactic models. The analysed constructions of Lithuanian are also contrasted with their equivalents in Latvian, which belongs to the same stock. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12549
Updated:
2018-12-17 11:22:06
Metrics:
Views: 73    Downloads: 1
Export: