Verslo ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo ir viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra
Alternative Title:
Development of the potential of human resources in private and public sectors
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2006, [t.] 7, Nr. 2, p. 98-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Plėtra; Potencialas; Verslas; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Business; Development; Human resources; Potential; Public sector.
Keywords:
LT
Potencialas; Ekonomikos plėtra / Economic development; Verslas / Business; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Business; Development; Human resources; Potential; Public sector.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama aktuali mokslinių tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti, atsižvelgiant į naujus iššūkius, kuriuos lemia Europos Sąjungos plėtra, žinių visuomenės formavimasis bei internacionalizacijos procesai versle ir viešajame sektoriuje. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami tam, kad: 1) verslo įmonių organizacinių struktūrų projektavimo metodai būtų taikomi viešojo sektoriaus struktūroms projektuoti, įvertinant ES plėtros iššūkius; 2) žmogiškųjų išteklių ugdymo metodai būtų transformuojami ir taikomi sistemiškai - kaip žmogiškųjų išteklių sistemos projektavimo pagrindas; 3) verslo ir rinkodaros vadybos teorijos būtų adaptuojamos viešajame administravime ir valstybės tarnyboje. Žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra analizuojama ES plėtros sąlygomis - kaip pasirengimas įgyvendinti ES direktyvas. Teigiama, kad ES direktyvos reguliuoja socialinę ekonominę plėtrą ir technologinę pažangą visose gyvenimo srityse, todėl turi būti adekvačiai ugdomi ir žmogiškieji ištekliai. Žmogiškųjų išteklių ugdymas grindžiamas strateginiais sprendimais, iš kurių matoma orientacija į ES plėtrai būdingų standartų ir nuostatų realizavimą. [Iš leidinio]

ENScientific research has taken a new direction, aimed at solution of the human resource development problems in the light of new challenges posed by the European Union enlargement, formation of knowledge society and internationalization processes in private and public sectors. This tendency determines the following priorities: - public sector structures should be designed applying the same methods that are used for building organizational structures of private companies, taking into consideration the EU development challenges; - human resources training methodologies should be transformed and applied systematically - as the basis of human resources system; - business management and marketing theories should be adjusted to public administration and civil service. Management of human resources development is analyzed in the light of the EU development - as the preparation for the implementation of the EU directives. The EU directives regulate socio-economic development and technological advancement in all spheres of life, therefore human resources development should be adequate and relevant. The development of human resources based on strategic decisions show orientation to realization of the standards and provisions set by the EU enlargement. A part of the conducted works is dedicated to this topic. [Text from author]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44926
Updated:
2019-02-25 14:58:51
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: