Personalo vertinimas viešajame sektoriuje : tobulinimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalo vertinimas viešajame sektoriuje: tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Personnel evaluation in the public sector: improvement chances
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 4, p. 52-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Personalo vertinimas; Tobulinimo galimybės; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Development opportunities; Human resources; Management of human resources; Public sector; Staff assessment.
Keywords:
LT
Personalo vadyba / Personnel management; Valdymas / Management; Viešasis sektorius; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių vadyba.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas tampa vis aktualesne organizacijų valdymo sritimi ne tik verslo įmonėse, bet ir viešajame sektoriuje. Susidomėjimą galimybėmis tobulinti žmogiškuosius išteklius lemia tai, kad stiprėja žmogiškųjų išteklių vadybos svarba siekiant organizacijos strateginių tikslų ir įgyvendinant funkcijas. Vis aktualesnis darosi personalo veiklos veiksmingumo didinimas ir poreikis turėti objektyvias, aiškiais kriterijais grindžiamas personalo kompetencijų ir veiklos rezultatų vertinimo metodikas. Atlikus tyrimus nustatyta, kad, tobulinant dabartinę viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių vertinimo sistemą, būtina atsižvelgti į patiems darbuotojams aktualius vertinimo sistemos ir vertinimo procedūros aspektus: vertinimo kriterijų aiškumą, kasmetinio vertinimo išvados individualumą, teisės nesutikti su vertinimo išvadomis patikslinimą, netikslaus ir neteisingo vertinimo pasekmių įtvirtinimą. Tobulinant žmogiškųjų išteklių vertinimo sistemą, viešajame sektoriuje vertėtų įdiegti verslo sektoriaus įmonių patirtimi paremtą kompetencijų vertinimo metodiką. Grindžiant žmogiškųjų išteklių vertinimą kompetencijų vertinimo metodika, įmanoma padidinti esamos vertinimo sistemos konkretumą ir pagrįstumą viešajame sektoriuje. [Iš leidinio]

ENImproving the management of human resources is a factor of growing importance for the management of public sector not only in business enterprises, but also the public sector. Interest in the opportunities to improve human resources depends on the fact that the importance of human resource management is growing while implementing organisations’ strategic objectives and functions. Increasing the efficiency of personnel activities and the demand for having objective methods of evaluating personnel competencies and performance that would be based on clear criteria is constantly gaining relevance. The investigation indicates that the improvement of the current public sector human resources evaluation system requires taking into account the aspects of the evaluation system and the evaluation procedure of importance for employees themselves, such as the clarity of evaluation criteria, the annual findings individuality, clarification of the right to disagree with the assessment conclusions, as well as consolidation of the consequences of inaccurate and incorrect assessment. While improving the human resources evaluation system in the public sector, a system of competency assessment methods based on the experiences of business sector enterprises should be introduced. Having the system of competency assessment methods as the basis for human resources evaluation provides possibilities to better specify the current evaluation system and increase feasibility in the public sector. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26606
Updated:
2016-06-09 16:39:48
Metrics:
Views: 54
Export: