Strateginiai sprendimai plėtojant viešąjį sektorių : žmogiškųjų išteklių potencialas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginiai sprendimai plėtojant viešąjį sektorių: žmogiškųjų išteklių potencialas
Alternative Title:
Strategic decisions in public sector: potential of human resources
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2007, Nr. 1/2, p. 35-43
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjami aktualūs žmogiškųjų išteklių vadybos, socialinės ekonominės raidos ir valstybės plėtojimo tinkamai panaudojant žmogiškųjų išteklių potencialą, klausimai. Teigiama, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti valstybės ilgalaikius strateginius tikslus ir prioritetus reikia tiek verslo, tiek ir viešojo sektoriaus adaptuoto ir šiuolaikinio valdymo. Analizuojama žmogiškųjų išteklių sistemos kūrimo ir įgyvendinimo eiga Rytų ir Vidurio Europos šalių viešajame sektoriuje, nagrinėjamos Lietuvoje parengtos metodikos, skirtos viešojo sektoriaus plėtros ir žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategijos nuostatoms pagrįsti. Pateikiama strateginių valdymo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo metodologija, skirta viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių vadybai tobulinti. Siūlomoje metodologijoje ypatingas dėmesys skiriamas strateginio valdymo sistemoms rengti. Aprašomos pasaulinėje praktikoje taikomos teorijos ir metodikos. Siekiant parengti viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategiją ir jos įgyvendinimo būdus, siūloma kūrybiškai taikyti aprašytus strateginio valdymo modelius, integruoti jų privalumus. Šiuos modelius siūloma plačiai taikyti žmogiškųjų išteklių vadybai tobulinti. Siekiant įgyvendinti žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategiją, aprašoma ir analizuojama žmogiškųjų išteklių sistema, pateikiami jos potencialo valdymui skirtų tyrimų prioritetai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Strateginiai sprendimai; Strateginio valdymo sistema; Strateginė valdymo sistema; Viešasis sektorius; Žmogiškųjų išteklių potencialas; Žmogiškųjų išteklių sistema; Žmogiškųjų išteklių tobulinimo strategija; Žmogiškųjų išteklių vadyba; Human resources management; Human resources system; Potential of Human Resources; Public Sector; Strategic decisions; Strategic management system; Strategic management systems; Strategy of human resources improvement.

ENThe article analyses the topical issues related to human resources management, making strategic decisions in the spheres of social economic and state development through appropriate involvement of human resources potential. It also states that in order to implement long-term strategic goals and priorities, it is necessary to apply adapted and modern management in both business and public sectors, with a particular focus on development of human resources potential. The process of human resources system establishment and its implementation in the public sector of Eastern and Central European countries, the methodologies created in Lithuania to substantiate principles for development of human resources within the strategy of public sector evolution are presented in the publication. The study also presents methodology for strategic managerial decision-making and their implementation, applied for improvement of human resources management. The suggested methodology emphasises preparation of strategic management systems. The theories and methods applied in the world practice are described. To create the strategy of human resources system development in the public sector and techniques for its implementation, a suggestion is made to creatively tailor the described strategic management models integrating their advantages and to broadly apply them for improvement of human resources management. The human resources system is described and analysed to implement the strategy of human resources improvement and research priorities, which aim to manage its potential, are presented. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26791
Updated:
2013-05-22 12:34:46
Metrics:
Views: 30
Export: