Baltijos šalys : saugumas ir gynyba, 1990-2002

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalys: saugumas ir gynyba, 1990-2002
Alternative Title:
Baltic countries: security and defence (1990-2002)
Publication Data:
Vilnius : LKA, 2002.
Pages:
345 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Baltijos valstybių tarybos veikla — Trijų Baltijos šalių prezidentų veikla — Baltijos asamblėjos veikla — Baltijos šalių integracijos į NATO problema — Bendradarbiavimas gynybos ir karinėje srityje — Karinio bendradarbiavimo projektai — Lietuvos bendradarbiavimas su strateginiais partneriais: Lietuva ir Jungtinės Amerikos Valstijos; Lietuva ir Lenkija — Išvados — Summary — Priedai — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Santrumpos.
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lenkija (Poland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Gynyba. Karyba / Defence. Military science; Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Nacionalinis saugumas / National security; Saugumas / Safety; Tarptautiniai santykiai / International relations; Tarptautinis saugumas / International security; Latvija (Latvia); Tarptautinis bendradarbiavimas / International cooperation; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublika vykdo politinį ir gynybinį bendradarbiavimą su panašius saugumo politikos tikslus turinčiomis Estija, Latvija ir kitomis Vilniaus proceso, t. y. NATO narystės siekiančiomis ir Narystės veiksmų planą įgyvendinančiomis, valstybėmis. Lietuva, siekdama trišalio karinio bendradarbiavimo su Estija ir Latvija, sukurtus bendrus karinius dalinius, mokymo įstaigas ir gynybinės infrastruktūros objektus plėtoja kaip būsimos integruotos NATO karinės struktūros dalį. Lietuvos politologų darbuose yra atliktas nemažas mokslinis tiriamasis darbas šia kryptimi, tačiau politinės istorijos aspektu Lietuvos istoriografijoje ši problema nebuvo tiriama. Knygos tikslas – remiantisLietuvos ir tarptautiniais dokumentais, moksline literatūra, interneto medžiaga ir periodine spauda,taikant istorinį, chronologinį ir teminį tyrimo metodus, išnagrinėti trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – bendradarbiavimąsaugumo ir gynybos srityje nuo Baltijos šalių Nepriklausomybėsatkūrimo iki šių dienų, atskleisti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos, Baltijosvalstybių prezidentų institucijos, Baltijos Asamblėjos, Baltijos Ministrų Tarybos veiklą dėl trijų Baltijos šalių Nepriklausomybės ir jos įtvirtinimo, siekiant jų valstybingumo tarptautinio pripažinimo, dėl Sovietų Sąjungosokupacinės kariuomenės išvedimo. Taip pat siekiama ištirti šio bendradarbiavimo strateginius tikslus, sritis, formas, bendrus projektus, jų paskirtį ir reikšmę, išnagrinėti Lietuvos bendradarbiavimą su strateginėmispartnerėmis– JAV ir Lenkija– saugumoir gynybos srityje.Reikšminiai žodžiai: Baltijos Asamblėja; Baltijos valstybių taryba; Baltijos valstybės; Bendradarbiavimas; Estija (Estonia); Europos saugumo bendradarbiavimo organizacija; Gynyba; JAV; Karinis bendradarbiavimas; Latvija (Latvia); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); NATO; Nacionalinis saugumas; Saugumas; Taikos partnerystė; USA; Baltic Assembly; Baltic States; Cooperation; Council of the Baltic States; Defense; European Union; JAV; Latvia; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lithuania; Military cooperation; NATO; National security; Organization for Security and Cooperation in Europe; Partnership for Peace; Security; The Baltic States Council; USA; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe Republic of Lithuania implements a political and defensive cooperation with Estonia, Latvia and other states involved in the Vilnius process, i.e., aspiring for membership to NATO as well as implementing the Membership Action Plan, that have similar security policy objectives. Lithuania, seeking a trilateral military cooperation with Estonia and Latvia, is developing the set up joint military units, training establishments and defence infrastructure facilities as part of the future integrated NATO military structure. Significant scientific research work has been done by Lithuanian political scholars in this sphere, however, this issue has not been analysed in the Lithuanian historiography in the aspect of political history. The book is based on Lithuanian and international documents, scientific literature, Internet material and periodicals, and it is aimed at the analysis of cooperation of the three Baltic States in the security and defence spheres from the restoration of independence of the Baltic States till nowadays, the revelation of activities of the Council of the Baltic Sea States, the institution of the Presidents of the Baltic States, the Baltic Assembly, and the Baltic Council of Ministers regarding the independence of the three Baltic States and its consolidation, seeking the international recognition of their statehood and regarding the withdrawal of Soviet troops, by way of applying historical, chronological and subject-related method of research. Moreover, another aims is to explore strategic objectives, spheres, forms, shared projects, their purpose and significance of such cooperation, and to analyse Lithuanian cooperation with its strategic partners – the USA and Poland – in the security and defence sphere.

ISBN:
9955423153
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26442
Updated:
2021-01-11 21:51:03
Metrics:
Views: 56    Downloads: 16
Export: