Tarptautiniai Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšiai ir bendradarbiavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautiniai Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšiai ir bendradarbiavimas
Alternative Title:
Lithuanian university of agriculture international relations and collaboration
In the Book:
Dvasinės vertybės žinių visuomenėje. Akademija (Kauno raj.): Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2003. P. 359-363
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 1989 - 2002 m. tarptautiniai Lietuvos žemės ūkio universiteto ryšiai ir bendradarbiavimas su užsienio šalių mokslo bei mokymo institucijomis, giminingomis organizacijomis bei ūkiais. Temos aktualumas: Tarptautiniai universiteto ryšiai, racionalus bei humaniškas jų panaudojimas bendradarbiaujant yra svarbus mokslo ir studijų pažangos elementas, nuolatinis nacionalumo ir internacionalumo, tęstinumo ir atsinaujinimo derinys. Ši tema aktuali Baltijos šalių universitetams, drauge siekusiems nepriklausomybės, atkūrus nepriklausomas Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybes, ir dabar, orientuojantis į Europos Sąjungos struktūras. Tyrimo tikslas - išnagrinėti, kaip kuriami tarptautiniai Universiteto ryšiai, kokie yra bendravimo pobūdis ir kryptys. Tyrimo objektas - tarptautinė Lietuvos žemės ūkio universiteto veikla. Tyrimo metodika - duomenys apie tarptautinę Lietuvos žemės ūkio universiteto veiklą paimti iš LŽŪU rektoriaus pranešimų ir Tarptautinio skyriaus ataskaitų, LŽŪU leidinių [11, 12, 17]. Straipsnyje naudota loginė analizė, apklausa, monografinis metodas, mokslinė literatūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Motyvacija; Rinkodara; Ryšiai su visuomene; Tarptautiniai ryšiai ir tarpkultūrin komunikacija; Tarptautiniai ryšiai ir tarptautinė komunikacija; International Relations and Intercultural Communication; International relations and collaboration; Marketing; Motivation; Motyvation; Public Relations.

ENThe article analyses relations and collabouration of the Lithuanian University of Agriculture with research and educational institutions, related organizations and farms in foreign countries in the period of 1989-2002. [Text from author]

Related Publications:
Baltijos šalys : saugumas ir gynyba, 1990-2002 / Feliksas Žigaras. Vilnius : LKA, 2002. 345 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42253
Updated:
2018-11-03 10:25:16
Metrics:
Views: 12
Export: