Vienas prieš daugumą : Kazio Škirpos kurta saugios Lietuvos koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienas prieš daugumą: Kazio Škirpos kurta saugios Lietuvos koncepcija
Alternative Title:
One against the majority: Kazys Škirpa's conception of Lithuanian security
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2002, t. 30, p. 121-142. Lietuva diplomatijos kuluaruose
Taip pat paskelbta leidinyje: Prievartos vaisiai : Lietuvos-Lenkijos santykiai 1920-1940 metais. 2002. P. 77-102.. ISBN 9955530278
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Diplomatijos istorija; K. Škirpa; Kazys Škirpa; Politika; Saugumo koncepcija; Vilniaus problema; Conception of security; History of diplomacy; K. Škirpa; Kazys Škirpa; Lithuania; Policy; The Second World War; Vilnius problem.
Keywords:
LT
20 amžius. 1941-1944; Diplomatija / Diplomacy; K. Škirpa; Kazys Škirpa; Paveldas / Heritage; Saugumo koncepcija; Vilniaus problema.
EN
Conception of security; History of diplomacy; Policy; problem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama K. Škirpos saugumo koncepcija, sukėlusi daug interpretacijų ir nesutarimų. Diplomatas K. Škirpa labai rūpinosi Lietuvos saugumu ir teigė, kad šalies saugumo užtikrinimas yra pagrindinis jo veiklos tikslas. Saugumo koncepcijoje politikas suformulavo svarbius saugios Lietuvos kriterijus. Pirmiausiai, šalis turėjo atgauti savo istorinę sostinę Vilnių, taip pat įgyti didelę karinę galią ir suformuoti tokią valdžią, kuri galės atstovauti bei realizuoti nacionalinius siekius. K. Škirpos nuomone, siekiant saugios šalies statuso, svarbu atgauti Lietuvos istorinį paveldą, stiprinti karinę galią ir vykdyti aktyvią politiką. K. Škirpos politinis kredo – „tikslas pateisina priemones“. Jis primygtinai reikalavo, slaptai veikiant, naudoti tarptautiniuose santykiuose karinę jėgą ir net oponuoti Vokietijai, nes tai naudinga Lietuvos saugumui. K. Škirpos Lietuvos saugumo koncepcija nesiderino su oficialiai vykdoma politika. Dėl Lietuvos vyriausybės taikytos neutralumo politikos K. Škirpos idėjos niekada nebuvo įgyvendintos. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article discusses K.Škirpa's conception of Lithuanian security, which gave rise to a variety of interpretations and much controversy. Škirpa, as a diplomat, was very anxious about the security of his country, Lithuania, and he believed that his main aim was to ensure it. According to his security conception, the secure Lithuania had to satisfy the following criteria. First, it had to govern its historical capital Vilnius, it also had to have a great military power and to have such a government which would be able to realize and represent national aspirations. According to Škirpa, in order to achieve the status of a secure country, it was important to recapture Lithuania's historical heritage, to fortify its military power and to enforce its active policy. Škirpa's political credo can be summed up as "The end justifies the means". He insisted on, acting secretly, using a military power in international relations and even opposing Germany, because he thought that it was useful for Lithuania security. Škirpa's conception of Lithuanian security contrasted with an officially implemented policy. Due to the neutral policy adapted by the Lithuanian government, Škirpa's ideas were never realised. [text from author]

ISBN:
9955530278
ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38414
Updated:
2020-03-06 19:07:55
Metrics:
Views: 23    Downloads: 19
Export: